Utorak, 5 Decembra, 2023

U BiH certificirano više od pola državnih šuma

Više od pola državnih šuma je certificirano, navodi se u Informaciji o koordinaciji i usklađivanju procedura za ispunjavanje međunarodnih obaveza i trgovinskih standarda u vezi sa Uredbom o drvetu Evropskog parlamenta i Vijeća (EU br. 995/2010) o utvrđivanju obaveza privrednih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drveta koju je usvojilo Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici.

Prema Informaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, šest javnih šumsko-privrednih preduzeća posjeduje FSC FM / COC certifikate, dok su ostala preduzeća  u fazi pripreme za certificiranje šuma ili planiraju ući u ovaj proces.

Certificiranje državnih šuma u BiH evidentno je dovelo do rasta izvoza drvnog sektora koji ostvaruje pozitivni trgovinski bilans i u ukupnom  bh. izvozu učestvuje sa 12 %, prenosi Akta.

Ovaj sektor izvozno je orijentiran i ostvaruje suficit u međunarodnoj razmjeni sa stalnim trendom povećanja izvoza i ubraja se u najznačajnije izvoznike BiH.

U 2016. godini izvoz državnog sektora iznosio je 1.188.865.450 KM, što je za 12,1% više u odnosu na 2015. godinu, a u 2017. godini povećan je za  9,2 % i dosegao je 1.297.918.763 KM. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti