Nedjelja, 14 Jula, 2024

U Tuzli u petak, 15. jula Prvi kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima

Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u petak 15.07.2016. godine sa početkom u 10:30 sati održava se Prvi kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima.

lipa_pcele

Cilj Kongresa je prezentacija naučnih i stručnih radova iz oblasti pčelarstva i prerade pčelinjih proizvoda, te na taj način afirmacija ove djelatnosti i struke. Radovi na Kongresu su fokusirani na područje primjene savremenih tehnologija u pčelarstvu, ali i na hemiju i tehnologiju pčelinjih proizvoda. Pri tome se uzima u obzir da se pčelarstvo temelji na nizu naučnih i stručnih disciplina počev od biologije, zoologije, genetike, hemije, biohemije, molekularne biologije, ali se oslanja i na ostale discipline kao što su agronomija, prehrambena tehnologija, farmacija, tradicionalna i konvencionalna medicina, informatika, ekonomija i druge.

Pčelarstvo je značajna djelatnost u BiH, pogotovu zbog bogastva flore, tradicije u pčelarenju i navika u konzumiranju meda. Osim meda značajan potencijal predstavljaju i ostali pčelnji proizvodi: polen, propolis, vosak, matična mliječ, a u posljenje vrijeme i pčelinji otrov. Prerada ovih pčelinjih proizvoda poseban je izazov za struku u području tehnologije, apiterapije, farmacije, medicine, funkcionalnih prehrambenih i dijetetskih proizvoda, kozmetike i drugih djelatnosti. U sadašnjim uvjetima proizvodnje i prerade pčelinjih proizvoda prisutne brojne teškoće. Naročito su izražene u području postizanja dovljnih količina, standardizaciji kvaliteta, ali i nedoovljnoj informiranosti o mogućnostima upotrebe savremenih tehnologija, organizaciji prodaje i distribucije proizvoda itd. Poseban problem je prisutno patvorenje meda, a najgori slučaj je korištenje invertnog šećera ili glukozno-fruktoznog sirupa te njegovo deklarisanje kao meda. Primjena savremenih normi kvalitete su uvjet kojeg treba uspostaviti čim prije. Jedini način kojim se to postže je formalna, neformalna i informativna edukacija, kroz grupni i pojedinačni rad, kojim se teži ka postizanjau standardiziranog kvaliteta, a time i tržišno konkurentnih proizvoda na domaćem i inostranom tržišteu

Želja organizatora, uredništva i znanstvenog odbora je da radovi budu dostupni svima koji se bave pčelarstvom i pčelinjim proizvodima i svima koji žele dobiti najnovije spoznaje iz područja hemije i tehnologije pčelinjih proizvoda.

Kako bi predavanja na Kongresu bila dostupan i pružila informacije o navedenoj problematici što širem krugu čitatelja, Zbornik kao i prezentacije su publiciran on line(transferznanja.com) kao i u štampanoj formi, a radovi će biti objavljivani na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, uz sažetke na engleskom jeziku.

U pripremi prvoga broja Zbornika nesebičnu pomoć savjetima i sugestijama doprinijeli su članovi uređivačko-znanstvenog i organizacionog odbora na čemu im ovim putem zahvaljujemo. Također želimo posebno zahvaliti suizdavaču Zbornika, Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka čiji su stručnjaci aktivno sudjelovali u pripremi Kongresa i Zbornika.

Organizacija Kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvoda je izrazito pozitivan dogadjaj i svi mu se raduju, prvenstveno pcelari i znanstveni radnici u ovom području, saopćeno je iz Organizacionog odbora.

VIJESTI

Najnovije vijesti