Srijeda, 21 Februara, 2024

UPFBIH traži od VladeFBiH da se što prije izjasni o „Inicijativi 20+5+6“

Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine traže da Vlada FBiH postupi u skladu sa zaključkom Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH i što prije u parlamentarnu proceduru dostavi prijedloge zakonskih rješenja koje je pripremilo UPFBiH u okviru „Inicijative 20+5+6“.

„Inicijativa 20+5+6“ je većinom glasova podržana na tematskoj sjednici Zastupničkog doma PFBiH, održanoj sredinom aprila 2019. godine. Tada je zaključeno da zakone trebaju pripremiti  Federalna vlada i resorna ministarstva te ih uputiti u parlamentarnu proceduru u roku od 60 dana, u skladu s Ustavom FBiH. VladaFBiH je bila zadužena da u istom roku bude održana i sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH. Do danas, zaključci Zastupničkog doma Parlamenta FBiHsa sjednice nisu implementirani.

„Danas je 82. dan otkako je sjednica održana, a od Vlade FBiH nismo dobili nikakvu povratnu informaciju. Dobar dio zakona  koje smo mi predložilije već u parlamentarnoj proceduri i na njih se može amandmanski djelovati i dodatno  ubrzati proces razmatranja i usvajanja. Još jednomnaglašavamo da prijedlozi zakonskih rješenja koja je UPFBiH dostavilo Vladi i ParlementuFBiHdovesti do poboljšanja poslovnog ambijenta, smanjenja nezaposlenosti, smanjenja sive ekonomije, povećanja plaća što bi smanjilo ili ublažilo odlazak radno sposobnog stanovništva. Također, usvajanje ovih zakonskih rješenja neće ugroziti vanbudžetske fondove i budžete. U proteklih više od dva mjeseca mi iz UPFBiH smo razgovarali sa šefovima političkih stranaka koje participiraju u Parlamentu FBiH, sa zastupnicima u FBiH kako bi im približili ovu tematiku.Od njih smo dobili podršku i očekujemo da će zakonska rješenja koja smo predložili imati visok stepen prolaznosti“, kazao je predsjednik UPFBiHAdnan Smailbegović.

Članica Upravnog odbora UPFBiH i direktorica GS-TMT Snježana Kopruner istaknula je da bi usvajanje zakona u okviru“Inicijative 20+5+6“ značajno doprinijelo konkurentnosti bh. privrede.

„Usvajanje ovih zakona bi smanjilo troškove rada iomogućilo bipovećanje plaća radnicima u BiH. Nastojimo da se minimalna plaća u FBiH sa sadašnjih oko 400 KM podigne na 500 ili 600 KM, što je moguće uz smanjenje postojeće stope doprinosa. Nas proizvođače i izvoznike najviše muči velika stopa doprinosa koji su u EU u prosjeku 29 posto.Prijedlog Vlade FBiH je 33 posto, a UPFBiH je dalo prijedlog od 26,5 posto,  što mislimo da bi bilo atraktivno i za one poslodavce koji djeluju u području sive ekonomije da se vrate u normalne tokove, čime bi se povećala izdvajanja za doprinose. Ovi zakoni su u interesu i radnika i poslodavaca i države te bih apelirala na Vladu FBiH da ih što prije razmatra ozbiljno kako bi nam pomogla da povećamo konkurentnost i plaće radnicima“, naglasila je Kopruner.

Član ESV-a FBiH i direktor Bihaćke pivovare Edin Ibrahimpašićnaglasio je značaj organiziranja poslodavaca na nivou kantona s obzirom da se dosta pitanja od važnosti za privrednike rješava na nivou kantonalnih vlada i parlamenata. Podsjetio je i na migrantsku krizu na području Unsko-sanskog kantona koja dodatno otežava poslovanje privrednika u ovom kantonu.

„Sve izmjene i dopune zakona koje idu u korist poslodavcima usvajaju se vrlo sporo, a sve ono što se može riješiti pravilnikom na nivou ministarstava, a šteti poslodavcima rješava se vrlo brzo“, kazao Ibrahimpašić.

„Inicijativa 20+5+6“ odnosi se na inicijativu UPFBiHkoja je sredinom marta upućena Vladi i Parlamentu FBiH za usvajanje inicijativa i zakona. Među ovim zakonima je ipet zakona o izmjenama i dopunama zakona koje su Vladi i Parlamentu FBiH dostavljene sredinom 2018., a odnose se na zakone o zdravstvenom osiguranju, o fiskalnim sistemima, o cestovnom prometu, privatizaciji preduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljvaju i zapošljavanju lica s invaliditetom, koji će biti razmatrani po skraćenom postupku. Osim toga, UPFBiHje pripremilo još 20 tekstova zakona, među kojima su novi tekstovi zakona o finansijskom poslovanju, registraciji privrednih društava, stečaju, zaštiti na radu, štrajku, mirnom rješavanju sporova, posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, porezu na dohodak sa analizom, doprinosima sa analizom, računovodstvu i reviziji, federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi te o Ekonomsko-socijalnom vijeću (ESV) FBiH.

Također su pripremljene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o privrednim društvima, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o porezu na dobit, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o naftnim derivatima, te Zakona o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom FBiH.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti