Četvrtak, 22 Februara, 2024

Kako usvojiti dijete u TK?

Usvajanje djeteta je obično mukotrpna priča ali sa sretnim završetkom. Mnogo bračnih parova odluči se za ovaj korak, ali samo oni najistrajniji dožive blagodati roditeljstva. Razlog tome je mali broj djece koja su podobna za usvajanje.

U Domu za djecu bez roditeljskog staranja trenutno boravi 54 djece. Njih šest čeka na posvojenje.

Ukoliko želite posvojiti dijete, prvo ćete krenuti od Centra za socijalni rad. Svaka osoba može biti posvojitelj, ukoliko ispuni uslove koje zahtjeva Porodični zakon i pravila centara za socijalni rad. Jedan od uslova je da su posvojitelji državljani BiH i da nisu stariji od 45 godina.

“Sama procedura započinje podnošenjem zahtjeva nadležnom Centru za socijalni rad, obično po mjestu prebavilšta djeteta koje posvojitelji imaju namjeru usvojiti.“ – kaže je Lejla Jogunčić, direktorica Centra za socijalni rad Tuzla, te dodaje: „U situacijama kada zaista postoje detaljno obrađene porodice, a strani su državljani ili jedan od bračnih partnera, uz odobrenje Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, posvojitelji mogu biti i strani državljani.“

Jedan od problema koji se javlja prilikom procedure posvojenja djeteta, jesu biološki roditelji. Česte su situacije da oni ili jedan od njih ne žele dati saglasnost za posvojenje ili odlazak djeteta u hraniteljsku porodicu.

Direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja, kaže da je procedura posvojenja sada pojednostavljena. U odnosu na nekoliko godina prije, procedura sada traje otprilike godinu dana.

„Cilj nam je da obezbjedimo te uslove, da što više djece iz ustanova ode na usvojenje, jer je usvojenje jedan kvalitetniji vid brige i najbliži je porodičnom obliku brige za dijete. Tako da mi kao ustanova radimo na tome da što više djece bude smješteno u usvojiteljske porodice, eventualno u hraniteljske porodice.“ – istakao je Amir Muharemović, direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Nakon što se ispune svi zakonski uvjeti za posvojenje djeteta, koje propisuje Porodični zakon FBiH,  slijedi adaptacioni period, koji ponekad može biti najteži dio čitavog procesa.  Direktorica Centra za socijalni rad, Lejla Jogunčić, ističe da je uslov da se dijete privikne na novu porodicu, jedan od bitnijih. Adaptacioni period traje 6 mjeseci. Kaže da nije rijedak slučaj da dijete odbije posvojitelje. Tu se najčešće se radi o djeci sa poteškoćama u razvoju.

U toku jedne godine, na području Grada Tuzla, registira se oko 40 zahtjeva za posvojenje djece, a u  protekloj godini, usvojeno je njih četvero. Trenutno, šestero djece ispunjava uslove za usvojenje, a njih troje u skorijem periodu odlazi na usvojenje.  Lijepa vijest stiže i za jednu djevojčicu koja je trenutno na adaptaciji, pa će vjerovatno idućeg mjeseca imati novu porodicu, svoje roditelje i svoj novi dom. (RTV SLON)

VIJESTI

Najnovije vijesti