Ponedjeljak, 25 Septembra, 2023

Vijećnici Gradskog vijeća Tuza: Iznaći sredstva za liječenje izvan BIH

Vijećnici Gradskog vijeća danas su nakon kompleksne rasprave zauzeli zajednički stav da se problematika koja je vezana za liječenje djece i odraslih kojima se ne može pružiti adekvatna pomoć u BiH, iznađu sredstva kako bi se podržalo njihovo liječenje van BiH.

“U skladu s tim na prijedlog Kolegija Gradskog vijeća na inicijativu gradonačelnika, jednoglasno je usvojena inicijativa za određivanje budžetske stavke za liječenje djece i odraslih koji se ne mogu liječiti u BiH i informacija o problematici zdravstvene zaštite djece analiza propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i inicijativa za donošenje zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece.” – rekao je Aleksandar Vujadinović, predsjedavajući Gradskog vijeća Tuzla.

To znači da na prijedlog gradonačelnika treba oformiti jedan Fond koji će sadržavati određena  finanijska sredstva kojim će se finansijski pomoći process upućivanja djece i odraslih u inostranstvu.

S druge strane na prijedlog kolegija Gradsko vijeće traženo je i da se odredi jedan kod u Budžetu koji će biti također namijenjen u istu svrhu i na taj način sa svoje strane i GV i svi vijećnici kao i Grad Tuzla će pokušati dati svoj doprinos u realizaciji takvih projekata.

“Kao što znamo postoji već Fond solidarnosti koji je regulisan određenim zakonskim procedurama I na osnovu kojeg se već vrši upućivanje djece I onih kojima je potrebna pomoć I onih koji se ne mogu liječiti u BiH nego u inostranstvu.” – kaže je Vujadinović, te dodaje “Ovo bi, rekao bih u ime svih članova vijeća, bila još jedna dodatna sredstva koja bi trebala olakšati realizaciju takvih projekata I upućivanje osoba I djece na liječenje van granica BiH.” (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti