Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Više od 430 hiljada osoba na evidencijama zavoda za zapošljavanje

Po podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na dan 30. novembra 2018. u Bosni i Hercegovini je bilo 435.358 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 2.425 osoba ili 0,55 posto. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 243.413 ili 55,91 posto su žene.

Nezaposlenost je smanjena u Federaciji BiH za 232 osobe (0,07 posto), u Republici Srpskoj za 1.793 osobe (1,81 posto) i u Brčko distriktu BiH za 400 osoba (4,04 posto).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30. novembrom 2018., NKV radnika je 118.913 ili 27,31 posto, PKV 7.180 ili 1,65 posto, KV 139.728 ili 32,10 posto, VKV 1.914 ili 0,44 posto, NSS 1.040 ili 0,24 posto, SSS 123.522 ili 28,37 posto, VŠS 6.566 ili 1,51 posto i VSS 36.495 ili 8,38 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici s 32,10 posto, te radnici sa SSS 28,37 posto.

U novembru je brisano ukupno 16.950 osoba s evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja zaposleno je 9.976 osoba.

Istovremeno je za 8.420 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.770 novih radnika.

Po podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2018. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 813.205, a od toga je 346.520 žena. U odnosu na septembar 2018. broj zaposlenih osoba povećan je za 0,6 posto, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,6 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za oktobar 2018. iznosila je 35 posto i u odnosu na septembar 2018. smanjena je za 0,3 posto.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u novembru 2018. novčanu naknadu koristilo je 11.460 osoba ili 2,63 posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 373.398 osoba ili 85,77 posto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti