Četvrtak, 13 Juna, 2024
No menu items!

Vlada TK donijela Odluku o refundaciji sredstava za uplaćenu premiju osiguranja ZZO TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o refundaciji premije osiguranja Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Odobrena sunovčana sredstva u iznosu od 1.600.000 KM Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u smislu naknade dijela umanjenih prihoda po osnovu premije osiguranja koja se u toku 2023. godine neće uplaćivati.

Vlada Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona zaključili su Sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza po pitanju oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavoda u toku 2023. godine.

Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu definisano je da će se posebnom odlukom Vlade Tuzlanskog kantona na prijedlog resornog ministarstva, a u skladu sa potpisanim Sporazumom o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Vlade TK i ZZOTK vršiti refundacija uplaćene premije osiguranja.

Potpisnici Sporazuma dogovorili su da će se planirana sredstva u iznosu od 1.600.000 KM odlukama Vlade na prijedlog resornog ministarstva do kraja 2023. godine transferirati na račun ZZOTK na ime naknade dijela umanjenih prihoda po osnovu premije osiguranja koja se u toku 2023. godine neće uplaćivati. 

Prema informaciji iz ZZOTK riječ je o 67.000 zahtjeva za povrat sredstava za premiju osiguranja od čega su rješenja ka 200 pravnih lica već završena dok je uručivanje rješenja fizičkim licima još u toku.

VIJESTI

Najnovije vijesti