Utorak, 5 Decembra, 2023

Vlada TK: Hitno riješiti problem rada nelegalnih parkinga u blizini tuzlanskog aerodroma

Nelegalno parkiranje automobila u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla otežava pristup i ugrožava funkcionisanje tuzlanske zračne luke, te je nužno što prije riješiti ovaj problem, istaknuto je na današnjem sastanku delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, Međunarodnog aerodroma Tuzla, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Općine Živinice. Ranije dogovorene mjere u cilju rješavanja ovog problema do sada nisu dale željeni efekat, a stanje sa nelegalnim parkinzima se iz dana u dan pogoršava.

„Osim što predstavljaju svojevrsno ruglo, tzv. divlji parkinzi u neposrednoj blizini Aerodroma, su i sigurnosna prijetnja prema avijacijskim standardima, a kako njihov broj raste tako se i Međunarodni aerodrom Tuzla udaljava od standarda koje mora zadovoljavati, ukoliko se želi svrstati u rang aerodroma koji privlače ozbiljnu klijentelu. Istovremeno nelegalni parkinzi ugrožavaju i sigurnost svih učesnika u saobraćaju na ovoj dionici“, rekao je direktor Aerodroma Rifet Karasalihović.

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove tvrde da redovno izvršavaju sve zakonske obaveze iz svoje nadležnosti.

„Mogu vam reći da smo na svaku prijavu koja je podnesena po ovom osnovu izašli, izvršili inspekcijski nadzor i poduzeli mjere. Također mi smo poduzeli i određene prekršajne postupke koji su na sudu koji se vode protiv lica koja nelegalno iznajmljuju parking prostor u blizini Aerodroma“, kazao je direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK Muhamed Šadić.

Pa ipak, počinioci se uporno ponovo zatiču u prekršaju. Ovog problema svjesni su i u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja.

„Dešava nam se da svoj posao odrade sve institucije ali se dogodi da se nastavi sa nelegalnim radom“, ističe Mirsad Gluhić, ministar trgovine turizma i saobraćaja TK.

Svoj dio posla odradila je i Direkcija regionalnih cesta koja se na jednom od prethodnih sastanaka obavezala da uradi znakove na dužini od 800 metara oko Tuzlanskog aerodroma.

„Imajući u vidu sve do sada urađeno zaključili smo da sve institucije sistemski moraju pristupiti rješavanju ovog problema. Zato smo danas okupili predstavnike svih relevantne organa i ustanova, te smo precizirali redoslijed koraka. Aerodrom će već sutra uputiti zahtjeve za postupanje općinske službe za imovinsko pravne i geodetske poslove koja treba izvršiti razgraničenje između imovine i zemljišta kojima upravljaju Aerodrom i Uprava za indirektno oporezivanje i privatne imovine građana. Također, Aerodrom će pokrenuti proceduru za izmještanje kapije Međunarodnog aerodroma u Tuzli cca. 50m unaprijed na ovom putnom pravcu. S druge strane općinske i kantonalne inspekcijske službe će pojačati svoj nadzor na ovom lokalitetu, a i službenici policije će striktnije nadgledati poštivanje postavljene horizontalne i vertikalne signalizacije. Uz sve navedeno, jedna od mjera će biti i ta da Direkcija regionalnih cesta, koja upravlja ovom dionicom puta, u narednim danima sagleda legalnost svih postavljenih priključaka na ovoj dionici puta, te da ukloni sve one priključke koji budu nelegalno postavljeni“ zaključio je premijer Suljkanović.

Svi nadležni jedinstveni su u stavu da ostanu istrajni u nastojanju da se situacija sa ilegalnim parkinzima riješi na najbolji mogući način, a sve kako se ne bi doveo u pitanje dalji rad i razvoj Međunarodnog aerodroma u Tuzli.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti