Petak, 19 Aprila, 2024

Vlada TK: Uskoro egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina

Vlada je, na današnjoj sjednici donijela Uredbu o novčanoj egzistencijalnoj naknadi. Ovom uredbom regulišu se uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilisanog branioca koji je ostvario prava na području Tuzlanskog kantona, kao i demobilisanog branioca povratnika u Republiku Srpsku. Podsjećamo novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada koju Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona odobrava i isplaćuje demobilisanim braniocima u svrhu poboljšanja njihovog materijalnog položaja, odnosno socijalno-ekonomske situacije u kojoj se nalaze. Uslovi koje branioci kumulativno moraju da ispune za ostvarivanje ovog prava su da demobilisani branilac ostvaruje prava na području Kantona, da je mlađi od 57 godina, da je bio pripadnik
Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci u periodu od 18.09.1991. godine do 23.12.1995.godine, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne JU Službe za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava i da ostvaruje mjesečne prihode po članu domaćinstva u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar prethodne godine.

VIJESTI

Najnovije vijesti