Ponedjeljak, 15 Aprila, 2024

Vlada TK: Utvrđeni kriteriji za sufinansiranje troškova prijevoza učenika i u 2. polugodištu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period februar – juni školske 2020/2021. godine.

U Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju predviđeno je sufinansiranje prijevoza učenika koji imaju prebivalište/boravište na udaljenosti većoj od 2 km od najbliže škole. Odobreno je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period februar – juni školske 2020/2021. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu, za učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, kao i učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, koju pohađaju kao najbližu osnovnu školu na području drugog kantona.Ugovoreni prijevoz (vanlinijski prijevoz) učenika se može organizirati u slučaju povoljnije ponude u odnosu na ponudu linijskog prijevoznika.

Iznos ukupne ugovorene mjesečne karte u linijskom prijevozu ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prijevoznik obračunava za iste relacije i istu kategoriju korisnika usluga.

VIJESTI

Najnovije vijesti