Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Za realizaciju razvojnih projekata Tuzlanski kanton nagrađen sa 100.000$

Kao potvrda liderstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i ostvarenih rezultata za realizaciju razvojnih projekata u Tuzlanski kanton stigla je nagrada od 100.000$. Tim povodom danas je ministar privrede TK Osman Puškar održao sastanak sa predstavnicima Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP)Nasirom Nalićem i Aleksandrom Ivanovićem,predstavnikom Kantonalnog odbora za razvoj i predstavnicima Projekta integriranog lokalnog razvoja u Ministarstvu privrede i saradnicima.

Riječ je o poticajnim sredstvima ILDP-a,zajedničke incijative Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini,koja se dodjeljuju u svrhu implementacije projekata iz kantonalne razvojne strategije i koja mogu ostvariti snažan razvojni efekat te pozitivan uticaj na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, kao i rodnu ravnopravnost. Današnji sastanak je iskorišten za dogovor i definisanje daljih koraka u realizaciji projekata koje je resorno ministarstvo okvirno prezentovalo.

Prema riječima ministra Puškara želja je ojačati takozvane startup programe te ubrzati projekte i olakšati pristup kroz zakonski okvir. Na današnjem sastanku je dogovoreno da će Ministarstvo privrede finalizirati identifikaciju i razraditi projektne ideje koje će uputiti prema Kantonalnom odboru za razvoj, kako bi se načinila prioritetna lista projektnih ideja i odabir projekta koji će se sufinansirati iz dobivenih poticajnih sredstava ILDP-a.

Uspješna saradnja između Vlade Tuzlanskog kantona i ILDP-a doprinijela je ostvarenju mnogih zapaženih rezultata u kojima se TK više puta isticao kao lider u Federaciji BiH. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2020. godina je bila prva usvojena strategija razvoja.U skladu sa preporukama ILDP-a Ministarstvo privrede kao jedinica za upravljanje razvojem na Tuzlanskom kantonu na godišnjem nivou radi na prikupljanju dostupnih izvora verifikacije i pripremi procjene koja se ocjenjuje od strane Tima za monitoring i usaglašavaju zajedničke preporuke za unaprjeđenje, dok ILDP u konačnici vrši provjeru rezultata procjena i prateće dokumentacije. Prema posljednjim rezultatima ILDP procjene kapaciteta kantona za planiranje i upravljanje razvojem u 2018. godini, prvu nagradu za najbolji sistem za planiranje i upravljanje razvojem u FBiH u 2018. godini je dobio Tuzlanski kanton (97% indeksa). (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti