Srijeda, 21 Februara, 2024

Zadovoljavajući rezultati u oblasti privrede TK – Pokrivenost uvoza izvozom je 86,17%.

Vlada je usvojila Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava za prvih šest mjeseci 2017. godine iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona.

Kako se u Informaciji navodi, industrijska proizvodnja u periodu januar – jun 2017. godine u Tuzlanskom kantonu ostala na približno istom nivou u odnosu na isti period 2016. godine. Prema glavnim industrijskim grupacijama, rast od 1,1% je ostvaren u proizvodnji intermedijarnih proizvoda, 7,7% kod trajnih proizvoda za široku potrošnju i 2,6 kod netrajnih proizvoda za široku potrošnju, dok je pad obima industrijske proizvodnje ostvaren kod proizvodnje energije -1,8% i kapitalnih proizvoda -3,2%. U posmatranom periodu ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 750.185.000 KM, što je u odnosu na isti period 2016. godine rast od 19,72%.

U isto vrijeme je došlo do rasta uvoza od 18,32%, te je uvezeno vrijednosti od 860.390.000 KM. Pokrivenost uvoza izvozom je 86,17%. Vanjskotrgovinski deficit je 110.204.000 KM. Na dan 30.06.2017. godine na području Tuzlanskog kantona, prema podacima PU Federacije BiH, bilo je 97.282 zaposlenih osoba, što predstavlja rast u odnosu na 30.06.2016. godine i to za 2.531 osobe odnosno 2.67%. Prosječna neto plata u Tuzlanskom kantonu u junu je iznosila 770 KM i u odnosu na kantonalni prosjek iz 2016. godine, veća je za 3,5%. Vlada Tuzlanskog kantona je, opredijeljena za nastavak realizacije projekata poticaja privredi Kantona, te u cilju unapređenja poslovnih aktivnosti privrednih subjekata i jačanju privrednog razvoja Tuzlanskog kantona.

U cilju stvaranja ambijenta za nova investiciona ulaganja, čime će se proširiti proizvodni i uslužni kapaciteti i omogućiti nova zapošljavanja, nastavljeno je sa realizacijom projekata poticaja privrednim subjektima kroz programe sufinasiranja novih investicija, subvencioniranjem kamatnih stopa na kreditna sredstva i to kroz saradnju sa bankarskim sektorom u cilju osiguranja povoljnih kreditnih sredstava. U cilju rasterećenja privrede, nastoji se uticati na sve nivoe institucija vlasti u Bosni i Hercegovini na smanjenju fiskalnih obaveza privrednih subjekata, provode se aktivnosti na jačanju poslovnih industrijskih zona, te podstiče prisustvo što većeg broja privrednika Tuzlanskog kantona na sajmovima i susretima privrednika, radi ostvarenja neophodnih kontakata za proširenje privredne saradnje u cilju povećanja konkurentske pozicije i svih drugih parametara neophodnih za obavljanje poslovnih aktivnosti.

VIJESTI

Najnovije vijesti