Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

22. Festival dječijeg teatra u petak počinje u Gračanici

  • I ove godine u Gračanici se nastavlja tradicija održavanja Fesvala dječijegteatra BiH. 22. Fesval dječijeg teatra održat će se 10. i 11. maja u Gračanici. Naši najmlađiglumci ponovo će ima priliku da kroz ovaj fesval pokažu svoj talenat, znanje iumjeće ali također i interesovanja, jer će upravo predstave prikazane na ovomfesvalu bi odraz dječije mašte. Organizatori, Centar za dramski odgoj i BKCGračanica, imaju za cilj da ovim fesvalom okupe sve one koji imaju šta reći ipokaza, odnosno da promovišu stvaralaštvo djece u osnovnim školama, ali istvaralaštvo djece tog uzrasta organizovanih u različim teatarskim grupama iorganizacijama.Fesval je takmičarskog karaktera a vrednovanje vršit će profesionalni žiri,fesvalski repertoar odvijat će se u dva programa i to:-neprofesionalno vođene dječije dramske grupe, i -profesionalno vođene dječije dramske grupeŽiri će prilikom donošenja odluka ova dva fesvalska programa posmatraodvojeno i u svakom od programa nagradi najbolja ostvarenja i pojedince.Članovi žirija ove godine bit će: – Kemal Bašić, pozorišni kričar- Emir Ibrahimović, glumac- Merima Baraković, producencaŽiri Fesvala može u svakom od programa dodjeli slijedeće nagrade:
  • – za predstavu u cjelini- za ansambl igru,- za umjetničko – pedagoško vodstvo,- za originalni dramski tekst, predložak ili ideju predstaveTakođer, žiriju je data mogućnost dodijele i pete nagradu, po vlastoj procjeni,za neki element umjetnos teatra koji se istakne na Fesvalu, ali isto tako možepohvali neograničen broj grupa i pojedinaca. Poslije svake izvedbe organizujese okrugli stol na kojem članovi žirija, publika i drugi učesnici Fesvala iznosesvoja zapažanja o predstavi.Pored profesionalnog žirija vrednovanje programa vršit će i peteročlani dječiji žiri, formiran od strane grada domaćina, koji će dodjeli nagradu publike za predstavu u cjelini.
  • MC

VIJESTI

Najnovije vijesti