Srijeda, 21 Februara, 2024

55.166 radnika u FBiH prima minimalnu plaću uprkos rastu broja zaposlenih

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u protekle tri godine u Federaciji BiH zaposleno je 73.059 osoba, dok prema podacima Porezne uprave FBiH taj broj iznosi 46.298. Iz Federalnog zavoda za statistiku kažu kako su se sve do 2017. godine koristili drugom metodologijom za izračun broja zaposlenih osoba, dok od 2017. godine samo kopiraju podatke koje im dostavi Porezna uprava Federacije BiH.

Zanimljivo je da je odluka o tome da Federalni zavod za statistiku kopira podatke Porezne uprave Federacije BiH donesena početkom 2018. godine, tačnije prilikom izračuna podataka za 2017. godinu.

Inače, Vlada Federacije BiH odavno tvrdi kako samo Porezna uprava FBiH ima kredibilne podatke po kojima je moguće izračunati broj zaposlenih u FBiH. Naime, sve do početka 2018. godine zvanične statistike Federalnog zavoda za statistiku pobijale su tvrdnje premijera FBiH Fadila Novalića o broju zaposlenih, jer su prikazivale da je zaposlen manji broj osoba. Na sreću Fadila Novalića, Federalni zavod za statistiku ubuduće će prikazivati podatke kako mu odgovara, odnosno isto kao i Porezna uprava FBiH.

Trend rasta broja zaposlenih prati i porezna statistika prema kojoj samo 35 posto zaposlenika prima plaću veću od 950 KM, dok 55.166 zaposlenih prima minimalnu plaću.

Iz Federalnog zavoda za statistiku kazali su nam da je prema posljednjim objavljenim podacima ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH u julu 2018. godine iznosio 521.291 osoba. U poređenju s godišnjim prosjekom broja zaposlenih u 2017. godini, na području FBiH došlo je do povećanja broja zaposlenih za 3,2 posto.

S obzirom na to da je 31. marta 2015. godine imenovana Vlada Federacije BiH na čelu s premijerom Fadilom Novalićem, od Federalnog zavoda za statistiku tražili smo da nam dostave tačne podatke o tome koliko je osoba zaposleno od 31. marta 2015. godine do jula 2018. godine.

“Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH u aprilu 2015. godine bio je 448.232 osobe, dok je u julu 2018. godine broj zaposlenih iznosio 521.291. U navedenom periodu zabilježen je rast broja zaposlenih za 73.059 osoba, odnosno 16,3 posto”, kazali su nam iz Federalnog zavoda za statistiku.

Zaposleni prema vrsti radnog odnosa

Podaci o broju zaposlenih prema vrsti radnog odnosa u FBiH prate se godišnje sa stanjem 31. marta te se posljednji objavljeni podaci odnose na 2017. godinu. U martu 2017. godine u FBiH ukupno 328.982 osobe bile su zaposlene po ugovoru na neodređeno vrijeme, 70.121 osoba po ugovoru na određeno vrijeme te 987 osoba koje su bile angažovane kao pripravnici.

“U podatke o broju zaposlenih prema vrsti radnog odnosa nisu uključeni zaposleni u obrtu i srodnim djelatnostima, kao i zaposleni u odbrani”, kazali su nam iz Federalnog zavoda za statistiku.

Visina plaće

Što se tiče visine plaća, Federalni zavod za statistiku raspolaže podacima koji se odnose na mart 2017. godine. U tom mjesecu 1,2 posto zaposlenih primalo je plaću do 350 KM, 29,4 posto zaposlenih plaću od 351 KM do 500 KM, 12,4 posto plaću od 501 KM do 650 KM, 10 posto plaću od 651 KM do 800 KM, a 12,2 posto plaću od 801 KM do 850 KM.

Na drugoj strani samo 35 posto zaposlenika od ukupnog broja zaposlenih u FBiH prima neto plaću višu od 950 KM i to 10,1 posto plaću od 951 KM do 1.100 KM, 11 posto plaću od 1.101 KM do 1.400 KM, 5,3 posto plaću od 1.401 KM do 1.700 KM, 3 posto plaću od 1.701 KM do 2.000 KM, 2,7 posto plaću od 2.001 KM do 2.500 KM i 2,7 posto plaću koja je veća od 2.501 KM.

Šta kažu podaci Porezne uprave Federacije BiH

Odgovore na identična pitanja tražili smo i od Porezne uprave Federacije BiH iz koje su nam kazali kako je prema njihovim podacima broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 13. septembar 2018. godine iznosio 522.712.

U mandatu aktuelnog saziva vlasti na nivou Federacije BiH zaposleno je ukupno 46.298osoba. Naime, Porezna uprava FBiH raspolaže informacijama da je 31. marta 2015. godine broj zaposlenih u FBiH iznosio 476.414 osoba, dok je broj zaposlenih na dan 13. septembar 2018. godine bio 522.712.

Ovi podaci potvrđuju da se Federalni zavod za statistiku i Porezna uprava FBiH “ne slažu” o 26.761 zaposlenih osoba u periodu od 2015. godine do danas. Naime, Federalni zavod za statistiku tvrdi da taj broj iznosi 73.059 osoba, dok Porezna uprava FBiH raspolaže brojkom od 46.298.

Iz Federalnog zavoda objasnili su da se razlika pojavljuje jer se Federalni zavod za statistiku do 2017. godine koristio drugom metodologijom, dok od 2017. godine prosto kopira podatke koje im dostavi Porezna uprava FBiH. U prijevodu, od 2015. do 2017. godine Federalni zavod za statistiku računao je broj zaposlenih prema jednoj metodologiji, dok je od 1. januara 2017. godine preuzimao podatke Porezne uprave FBiH.

Zbog čega se razlikuju podaci Porezne uprave FBiH i Federalnog zavoda za statistiku

“Od januara 2018. godine Federalni zavod za statistiku preuzima i objavljuje podatke o ukupnom broju zaposlenih u Federaciji BiH od Porezne uprave Federacije BiH, čime je osiguran puni obuhvat podataka o zaposlenima. Radi uporedivosti, podaci su preuzeti retroaktivno i za 2017. godinu. Time je prekinuta dotadašnja serija podataka za ranije godine. Podaci o zaposlenosti za 2017. i 2018. godinu se ne mogu porediti s podacima koji su prikupljani putem statističkih istraživanja o zaposlenima i plaći”, objasnili su nam iz Federalnog zavoda za statistiku.

Podaci preuzeti iz administrativnog izvora, Porezne uprave Federacije BiH, govore da je godišnji prosjek 2017. godine bio 505.201 zaposlena osoba, dok je u julu 2018. godine on iznosio 521.291.

“Podaci koji su prikupljani putem statističkih istraživanja o zaposlenima nisu sadržavali puni obuhvat zaposlenih. Putem ovih istraživanja obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama sa 10 i više zaposlenih i svi zaposleni u obrtu i srodnim djelatnostima. U nastavku navodimo podatke iz statističkih istraživanja koji se odnose na april 2015. i 2016. godinu: april 2015. – 448.232, decembar 2016. – 462.933, a godišnji prosjek 2016. – 457.974”, kazali su iz Federalnog zavoda za statistiku.

Poreznu upravu FBiH pitali smo i od ukupnog broja zaposlenih, koliko je zaposleno po ugovoru o djelu, koliko na određeno, a koliko po ugovoru na neodređeno vrijeme.

Kako kažu, u broj zaposlenih (476.414 i 522.712) nisu uključene osobe koje su angažovane po osnovu ugovora o djelu i privremenim i povremenim poslovima, što znači da ove osobe ne utječu na broj zaposlenih u Federaciji BiH.

Na ugovoru o djelu radi 53.427 osoba

“Porezna uprava raspolaže i podacima o angažovanim osobama po ugovoru o djelu, a na osnovu obrazaca AUG-1031 koje dostavljaju poslodavci-isplatioci, te je u periodu od 1. januara 2018. godine do 13. septembra 2018. godine po osnovu ugovora o djelu u Federaciji BiH bilo angažovano 53.427 osoba”, rekli su nam iz Porezne uprave FBiH.

Prema Zakonu o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Porezna uprava FBiH vodi evidenciju o prijavama, promjenama i odjavama zaposlenika koje dostavljaju obveznici uplate doprinosa te Porezna uprava FBiH ne raspolaže podacima o tome da li je neka osoba zaposlena na određeno ili neodređeno vrijeme.

Na pitanje koliki broj zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih prima minimalnu platu iz Porezne uprave FBiH pojasnili su nam da je Općim kolektivnim ugovorom za Federaciju BiH utvrđena najniža bruto (3,35) i neto satnica (2,31) koja služi za obračun osnovne plaće te se u zavisnosti od broja sati u mjesecu utvrđuje i minimalna plaća.

“Naprimjer obračun minimalne plaće u februaru 2018. godine je sljedeći: 160 sati x 2,31= 369,60 KM ili mart 2018. godine 176 sati x 2,31= 406,56 KM. Za prvih pet mjeseci 2018. godine u prosjeku je 55.166 zaposlenih primalo minimalnu plaću”, kažu iz Porezne uprave FBiH.

Za prvih pet mjeseci 2018. godine prema podacima Porezne uprave FBiH u prosjeku je 195.873 osoba primalo plaću višu od 800 KM.

Raste broj penzionera u Federaciji BiH

S ciljem dobijanja što boljeg presjeka stanja u Federaciji BiH kontaktirali smo i Federalni zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje u kojem su nam kazali kako je u augustu isplaćeno 412.815 penzija, od tog broja 347.429 korisnika živi u FBiH.

Na pitanje koliko je osoba otišlo u penziju od 31. marta 2015. godine do 13. septembra 2018. godine iz Federalnog zavoda za MIO/PIO potvrdili su nam da je u tom periodu broj penzionera porastao za 22.802 korisnika.

Od ukupnog broja penzionera njih 166.561 prima minimalnu penziju od 348,06 KM dok 18.811 penzionera prima penziju višu od 800 KM. (KLIX)

VIJESTI

Najnovije vijesti