Nedjelja, 14 Aprila, 2024

Antikoruptivni tim Vlade FBiH: U institucijama FBiH 92 nevjerodostojne diplome

Antikoruptivni tim Vlade FBiH naveo je u izvještaju da su pronađene 92 nevjerodostojne diplome u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač FBiH, te privrednim društvima u većinskom vlasništvu FBiH, saopšteno je iz Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

APIK je u proteklom periodu zatražio od svih tijela za borbu protiv korupcije u BiH, da u saradnji s nadležnim institucijama na svom nivou vlasti, iniciraju proces revizije diploma za sve zaposlene u tijelima uprave, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim preduzećima i drugim tijelima čiji je osnivač entitet, distrikt, kanton, grad i opština.

Do sada je izvještaj o sprovedenoj reviziji diploma dostavio Antikoruptivni tim Vlade FBiH, a ostala tijela za sprečavanje korupcije su u procesu provjere diploma čije rezultate APIK očekuje u narednom periodu.

Agencija je od početka rada institucije do ove godine obradila oko 700 prijava korupcije, te je veliki procenat njih uputila pravosudnim organima na postupanje, navedeno jeu saopštenju povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

APIK je izradio novu strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. godine i prateći Akcioni plan i uputio ih Savjetu ministara na usvajanje.

APIK je pozvao sve relevantne aktere u BiH da podrže ovu instituciju i aktivno se uključe u borbu protiv korupcije u BiH, te pozvao Savjet ministara da usvoji strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. godine i prateći akcioni plan.

Zaključno sa današnjim danom, usvojeno je 10 akcionih planova, i to na sljedećim nivoima: Federacija BiH, Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Srednjobosanski kanton, Bosansko-podrinjski kanton, Kanton Sarajevo, Hercegovačko-neretvanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Brčko distrikt i Zapadnohercegovački kanton.

APIK je primio i informaciju Republike Srpske u kojoj se navodi da se primjenjuju mjere i aktivnosti iz postojeće Strategije za borbu protiv korupcije u Srpskoj, kojima se, uvažavajući inicijativu ove agencije, može adekvatno odgovoriti na redukovanje eventualnih rizika od korupcije u vanrednim okolnostima.

Agencija je u ovom periodu, uz pomoć Misije OEBS-a u BiH, aktivirala i aplikaciju “kovid 19”, putem koje će sa tijelima za sprečavanje korupcije u BiH razmjenjivati dokumente i informacije u vezi sa planiranim i preduzetim sistemskim aktivnostima iz oblasti prevencije korupcije.

RTVTK

VIJESTI

Najnovije vijesti