Subota, 24 Februara, 2024

Bosna i Hercegovina spremna za praćenje EU standarda sigurnosti hrane

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz podršku USAID/Sweden FARMA II projekta, nastavila je sa organizacijom programskih aktivnosti u cilju podizanja kapaciteta nadležnih institucija u sektoru zaštite sigurnosti hrane.

Tako su treninzi za relevantna nadležna tijela “Jačanja kapaciteta nadzora i kontrole ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla” pokazali da u bh. institucijama postoji spremnost za implementaciju EU smjernica iz ove oblasti. Predavanja su organizirana u Mostaru, Sarajevu i Banjoj Luci gdje je sudjelovalo 115 predstavnika privatnog i javnog sektora.

– U okviru programa smo imali priliku saznati važne informacije o višegodišnjem programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla. Također, učesnici su na praktičnim primjerima mogli saznati više o uzimanju uzoraka za službenu kontrolu ostataka pesticida. Pored toga, diskutovali su i o pojačanom nadzoru na ostatke pesticida u i na hrani prilikom uvoza na granici, načinu postupanja i prijavljivanja propusta, te metodologiji dostavljanja podataka nadležnim tijelima za sigurnost hrane u zemlji i u Europskoj uniji – pojasnili su iz USAID/Sweden FARMA II projekta.

Ova vrsta specijalizirane obuke, kako dodaju organizatori, od pomoći je kako za službenike Agencije za sigurnost hrane BiH tako i za inspekcijske službe oba entiteta i Distrikta Brčko, te privatne subjekte koji kroz program samokontrole osiguravaju sigurnost potrošača. Privatni subjekti usmjereni na izvoz svojih proizvoda koristeći nova saznanja mogu efikasnije sprovoditi samokontrolu, te pratiti za njih relevantne parametre nužne prilikom izvoza.

Inspekcijske službe su kroz ove aktivnosti upoznate o regulativi Evropske unije, sistemu ranog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje te načinu postupanja, prijavljivanja anomalija i dostave podataka čime se omogućuje sigurnost hrane za građene BiH, ali i Evropske unije.

– Temeljem pružene tehničke pomoći, Agencija za sigurnost hrane BiH će uz podršku USAID/Sweden FARMA II projekta pristupiti finaliziranju smjernica za uzorkovanje ostataka pesticida prilikom provedbe službenih kontrola – zaključuju iz USAID/Sweden FARMA II projekta.

VIJESTI

Najnovije vijesti