Petak, 19 Aprila, 2024

Bosna i Hercegovina dobila kredit od 138 miliona eura

Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić i šef ureda Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Christopher Sheldon potpisali su dva sporazuma.

Jedan sporazum se odnosi na kredit za zdravstveni sektor u iznosu od 92,3 miliona eura, Federacija BiH će dobiti oko 55 miliona, dok će entitet RS dobiti oko 36 miliona eura. Naglašeno je kako je važno ulagati u zdravstveni sektor, naročito da bi određene zdravstvene ustanove stabilno poslovale.

Opredijeljenost Svjetske banke je da pomogne građanima BiH i to su strateške inicijative da bi se pomoglo stanovništvu u zdravstvu i osigurao život u čišćoj okolini.

Drugi potpisani sporazum naročito je važan za Federaciju BiH jer se daje novac za poboljšanje kvalitete zraka, tačnije 46,1 milion eura. Ogleda se u podršci gradovima koji su lideri po zagađenju: Sarajevo, Tuzla, Zenica i Mostar. Mjere će biti poduzete da bi stepen zagađenja bio manji te da bi se unaprijedio rast energetske efikasnosti.

Predloženi projekt unapređenja kvaliteta zraka bi svojim aktivnostima trebao doprinijeti smanjenju emisija zagađivača zraka iz grijanja stambenih objekata/energijske efikasnosti i urbane mobilnosti.

VIJESTI

Najnovije vijesti