Petak, 19 Aprila, 2024

BOSS – Mirnes Ajanović – saopštenje

U povodu podsjećanja građana na konkretne činjenice o nezakonitom i nemoralnom djelovanju vlasti, u prvom dijelu od 30 tačaka pod nazivom HRONOLOGIJA ZLA SDP-a, a što obavezuje da SDP MORA PASTI, prezentira se 13-ta tačka pod nazivom:

SDP DISTRIBUIRAO TONU POKVARENOG SIRA TUZLANSKIM OBDANIŠTIMA, DOMU PENZIONERA I DOMU ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA

Funkcioneri SDP-a, vođeni bezobzirnim profiterskim interesima protuzakonitog i nehumanog ostvarenja materijalne dobiti, iako su znali da je kremastom siru u opštinskom vlasništvu već godinu dana istekao rok trajanja, distribuirali su 1.000 kilograma pokvarenog, po zdravlje opasnog, kremastog sira tuzlanskim obdaništima, a nakon što je menadžment odbio prijem pokvarenog sira, SDP vlast je sir distribuirala – Domu za djecu bez roditeljskog staranja i Domu penzionera.

SDP-ova vlast je zanemarila upozorenja predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića, koji se pozivao i na Nalaz Veterinarskog zavoda (broj: 04-02/1-335-363/97) koji je dostavljen opštinskoj službi i u kome je jasno naznačeno, citiramo: “da dostavljeni uzorak sira nije udovoljio odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe” – ali su SDP-ovi profiterski funkcioneri ipak izdali nalog za distribuciju pokvarenog sira predškolskoj djeci i penzionerima. I pored brojnih zahtjeva vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića na sjednicama Opštinskog vijeća Tuzla, koje je bilo upoznato sa svim činjenicama, o čemu svjedoče stenogrami Vijeća, vijećnici SDP-a nisu dozvolili ni raspravu, niti je Jasmin Imamović bilo šta poduzeo kako bi se sankcionisali odgovorni i javnost saznala kakve su posljedice distribucije tone pokvarenog sira najugroženijoj kategoriji građana – djeci i penzionerima.

VIJESTI

MARKETING

SERVISNE INFORMACIJE