Subota, 18 Maja, 2024

Danas je eksterna matura za učenike 86 osnovnih škola Tuzlanskog kantona

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona u svom radu kontinuirano vrši eksterna testiranja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona. Ove godine, četvrti puta, će biti održana Eksterna mature za učenika završnih razreda osnovnih škola. Eksterna matura će obuhvatiti sve osnovne škole (86 škola)  i za polaganje Eksterne mature je ukupno prijavljeno 4066 učenik. Za polaganje Eksterne mature prijavio se i 52 učenik izvan našeg kantona a koji planiraju upisati neku od srednjih škola sa područja našeg kantona.

Testiranje u okviru Eksterne mature učenika završnih razreda osnovnih škola, za školsku 2018/2019.godinu, bit će održano danas sa početkom u 10.00 časova.

”Svim učenicima želimo da ostvare što bolje rezultate na Eksternoj maturi, a organizatorima uspješno provođenje mature,” saopćili su iz Pedagoškog zavoda TK. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti