Nedjelja, 24 Septembra, 2023

Danas je Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Danas se obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Cilj obilježavanja ovog Dana je promovisanje razumijevanja problema invaliditeta i mobiliziranja podrške za prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

osobe s invaliditetom

Obilježavanjem ovog datuma se tako ne teži ka podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života. Tema ovog dana je zasnovana na cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od  Svjetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, usvojenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine.

Izvor: RTV Slon

VIJESTI

Najnovije vijesti