Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

Danas odluka postaje li Srebrenik Grad

Prema Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH grad može biti osnovan udruživanjem dvije ili više općina, zatim ukoliko općina ima najmanje 30 hiljada stanovnika a u čijem urbanom području živi najmanje 10 hiljada. Gradom je moguće proglasiti i općinu od posebnog historijskog i kulturnog značaja. Prema ovakvim odredbama, četiri lokalne zajednice Tuzlanskog kantona, ispunjavaju uslove da postanu gradovi.

No, do toga potrebno je proći institucionalnu proceduru, a o prijedlozima zakona da Općine Živinice, Gračanica, Srebrenik, Gradačac, Visoko, Ljubuški i Posušje postanu gradovi, danas će se izjasniti poslanici Doma naroda. 1. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazana je u 13 sati, a na dnevnom redu su sljedeće tačke:

 1. Verifikacija mandata delegatima u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog zakona o Gradu Čapljina – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o Gradu Ljubuški – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o Gradu Gradačac  – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o Gradu Visoko – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o Gradu Gračanica – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o Gradu Srebrenik – skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o Gradu Živinice  – skraćeni postupak,
 9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje JP ”Elektroprivreda BIH” d.d. Sarajevo kod izvozno-uvozne banke Kine za Projekat izgradnje bloka 7 – 450 MW TE Tuzla,
  -Prijedlog odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist izvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća ”Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” d.d. Sarajevo.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti