Utorak, 25 Juna, 2024

Delegacija općine Srebrenik boravila u sjedištu EU u Sarajevu

SARAJEVO - EU - 13. MART -2014 001

Na poziv upućen iz sjedišta EU u Sarajevu, delegacija Općine Srebrenik je , krajem prošle sedmice, prisustvovala prvom zajedničkom sastanku radne grupe EU BiH IPA.  Sastankom je predsjedavao Piter Sorensen zajedno sa saradnicima, a uz prisustvo državnih i entitetskih predstavnika. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, premijer Vlade      F BiH, premijer Vlade RS, predstavnici  ministarstrava, kao i predstavnici lokalnih zajednica su imali priliku čuti najnovije informacije u vezi sa IPA sredstvima koja su odobrena BiH. Općina Srebrenik je jedna od četiri općine u BiH kojoj su još 2011. godine odobrena grant sredstva u iznosu od jedan milion Eura, a za rješavanje problematike deponovanja komunalnog otpada.Uz Neum, Bosansku Krupu i Sarajevo, Srebrenik  je na putu da kvalitetno i trajno riješi pitanje odlaganja krutog otpada, realizuje sljedeću fazu sanaciju postojeće deponije „Babunovići“, te izvrši izgradnju modernog Centra za upravljanje komunalnim otpadom. Svjesni bitnosti i značaja za rješavanje ovog gorućeg problema naše Općine, kao i visine dodijeljenih grant sredstava u iznosu od 1 milion EURA, iz IPA fondova, Općinski načelnik  gospodin Sanel Buljubašić je krajem 2013. godini formirao Lokalnu jedinicu za implementaciju ovog projekta koja intenzivno radi na ovome pitanju.  Predstavnici Općine Srebrenik na ovom sastanku su upoznali prisutne o planiranim kao i aktivnostima koje su do sada realizovane na ovom projektu, te o problemima koji uobičajeno prate ovu vrstu projekata.  Sljedeći sastanak radne grupe EU BiH IPA najavljen je za april mjesec ove godine.

VIJESTI

Najnovije vijesti