Nedjelja, 14 Aprila, 2024

Djeca iz reda boračke populacije imaju benefite pri upisu u akademsku 2020/2021. godinu

S obzirom da je u toku upis u akademsku2020/2021. godinu, u Javnoj ustanovi Univerzitet
u Tuzli obavještavaju se djeca iz reda boračke populacije da je Vlada Tuzlanskog kantona
donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na beneficiju za upis u novu akademsku godinu, kojom su utvrđeni uslovi, kiteriji i postupak ostvarivanja
prava na beneficiju kod redovnog studiranja na prvom ciklusu visokog obrazovanja u Javnoj
ustanovi Univerzitet u Tuzli pri upisu u novu studijsku/akademsku godinu u visini do 50% kod
plalaćnja naknada.

Pravo na beneficiju za upis kod redovnog studiranja na prvom ciklusu visokog
obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli, u visini do 50% kod plaćanja naknada za upis u novu
akademsku godinu (u daljem tekstu: beneficija), putem sudjelovanja na javnom
konkursu, ima:
a) dijete iz porodice poginulog, umrlog i nestalog branioca,
b) dijete ratnog vojnog invalida i ratni vojni invalid,
c) diiete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dobitnik ratnog odlikovanja i
e) nezaposleni demobilisani branilac.

Ministarstvo je planiralo konkurs za ostvarivanje navedenog dopunskog prava raspisati krajem decembra tekuće godine, zbog dokaza traženih tačkama 7. i 8. Popisa potrebne dokumentacije i to:

  1. dokaz o uplaćenoj prvoj rati upisnine – uplatnica (original ili ovjerena fotokopija) Ustanove visokog obrazovanja i
  2. dokaz u upisu u ljetni semestar (prilikom zaključivanja ugovora o dodjeli sredstava) Ustanove visokog/srednjeg obrazovanja Nakon provedene konkursne procedure utvrđuje se konačna rang lista na osnovu koje ministar za boračka pitanja sa kandidatom, zaključuje ugovor, kojim se bliže uređuju međusobna priznanja i prava i obaveze.

VIJESTI

Najnovije vijesti