Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

Ekonomska kriza uzrok pada nataliteta u EU

Zavod za statistiku Francuske (INSEE) objavio je rezultate provedenog istraživanja koji pokazuju da su ekonomska kriza i porast nezaposlenosti u zemljama Evropske unije (EU) izazvali pad nataliteta.

natalitettt

Francuska je i dalje lider u Evropskoj uniji sa najvećim stepenom nataliteta od dvoje djece po jednoj ženi. Ta stopa se nije znatnije mijenjala od 2006. godine i početka ekonomske krize u Evropi.

Pad nataliteta od 0,18 posto zabilježen je u Grčkoj, Španiji i Portugalu, zemljama koje su ponajviše pogođene krizom i nezaposlenošću. Prema posljednjim podacima, u Grčkoj je omjer broja žena i djece jedan naspram 1,2, dok je u Španiji i Portugalu jedan naspram 1,3.

Pad nataliteta bilježi i Velika Britanija i Irska. Irska je ranijih godina dostigla omjer od više od dvoje djece po jednoj ženi, ali je posljednjih godina ponovo taj omjer znatno pao.

Izuzetak je Njemačka, koja kao ekonomski najjača članica EU bilježi blagi porast nataliteta i trenutno ima omjer 1,4 djeteta po jednoj ženi

 

Izvor: Anadolija

VIJESTI

Najnovije vijesti