Petak, 1 Decembra, 2023

Elektroprivreda BiH dostavila prijedlog cijena električne energije

FERK obavještava javnost kako je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo dostavilo na suglasnost prijedlog cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge. Navedeni prijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba.

Prijedlog JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je da se cijene za kategoriju kućanstva ne mijenjaju.

Za kupce iz kategorije Ostala potrošnja na 0,4 kV (kilovolt) s priključnom snagom većom od 23 kW (kilovat) predloženo je povećanje ukupne prosječne cijene 10,7%. Za kupce s priključnom snagom manjom ili jednakom 23 kW koji posjeduju dvotarifno brojilo predloženo je povećanje ukupne cijene 6,0%, odnosno, povećanje 5,5% za kupce koji posjeduju jednotarifno brojilo.

Prijedlog JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je da se cijene primjenjuju od 1.2.2019. godine.

Dostavljeni prijedlog analiziraju stručne službe FERK-a kako bi se utvrdilo je li sukladan Metodologiji za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH i jesu li se stekli uvjeti za davanje suglasnosti. O daljnjim aktivnostima FERK-a javnost će biti pravodobno obaviještena.

VIJESTI

Najnovije vijesti