Utorak, 5 Decembra, 2023

Elektroprivreda BiH: Neće biti poskupljenja struje

Elektroprivreda BiH pripremila je model ublažavanja naglog povećanja cijene električne energije za tržišne kupce, na osnovu analiza tržišta, potrošnje i plana poslovanja, a kako bi se zaštitila bosanskohercegovačka privreda i njena konkurentnost te izbjeglo povećanje cijene proizvoda i usluga bh. kompanija.

Iz Elektroprivrede BiH navode da nisu prema Regulatornoj komisiji za energiju u FBiH predložili povećanje cijene električne energije za domaćinstva, uzimajući u obzir opću ekonomsku situaciju i težak socijalni položaj velikog broja kupaca, te činjenicu da je prema strateškim dokumentima u BiH neophodno provesti niz mjera zaštite socijalno ugroženih kategorija kupaca, prije nego se pristupi deregulaciji cijena električne energije za tu kategoriju kupaca.

Dodaju da će iz sličnih razloga JP Elektroprivreda BiH u ovom trenutku predložiti da i za tržišne kupce budu primjenjene nove cijene koje će biti znatno ispod tržišnih, a neznatno više u odnosu na cijene koje ti kupci imaju u 2018.
Navedeno podrazumijeva korekciju cijena za sve kupce Elektroprivrede BiH kojima ističe ugovor o tržišnom snabdijevanju, bez obzira na to da li su u prethodnom periodu prihvatili ponudu za snabdijevanje za 2019. JP Elektroprivreda BiH ili nisu.

S obzirom na to da će ovaj model uzrokovati promjene u planu poslovanja, o usvojenom modelu će biti informirana i Vlada FBiH, a model će biti primjenjiv nakon što Skupština JP Elektroprivreda BiH verificira revidirani plan poslovanja za period od 2019. do 2021.
Iz JP Elektroprivreda BiH ističu da su aktivni učesnik na otvorenom tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini i kompanija koja kontinuirano prilagođava svoje poslovanje tržišnim principima. Ipak, i pored značajnog rasta cijena električne energije na tržištu koje trenutno iznosi 20 posto, EPBiH će implementirati model ublažavanja naglog skoka cijena električne energije za tržišne kupce, a sve radi zaštite bh. privrede.

Dodaju da, uz navedene mjere društvene odgovornosti, Elektroprivreda BiH istovremeno planira ostvariti profitabilno poslovanje u 2019. maksimiziranjem profita od prodaje bilansnih viškova na veleprodajnom tržištu, koristeći povoljne tržišne okolnosti sa aspekta aktuelnih tržišnih cijena, te povoljnog vlastitog proizvodnog portfolija (odnos proizvodnje iz termoelektrana i hidroelektrana), kontinuirano optimizirajući poslovne procese i troškove poslovanja.

S obzirom na to da cjenovna politika Elektroprivrede BiH uzima u obzir i način potrošnje električne energije, pozivali su kupce Elektroprivrede BiH da u bilo kojem trenutku direktno kontaktiraju predstavnike Elektroprivrede BiH i zatraže besplatne savjete o efikasnom korištenju električne energije, te implementacijom mjera energetske efikasnosti postignu dodatne uštede na troškovima za električnu energiju, saopćeno je iz te kompanije.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti