Subota, 24 Februara, 2024

FINconsult održao treći ovogodišnji seminar

FINconsult je jučer  u amfiteatru Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli održao 3. ovogodišnji  ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, na temu:

Polugodišnji obračun u 2019., primjena propisa iz oblasti radno pravnih odnosa,  novi propisi o PDV, raspodjela i isplata dobiti vlasnicima, očekivane izmjene u javnim nabavkama u BiH

Na seminaru su prezentirane aktuelne teme vezane za Sačinjavanje polugodišnjeg obračuna u 2019. , u kontekstu novog MSFI 16, primjena propisa iz oblasti radno pravnih odnosa, novi propisi o PDV, raspodjela ostvarene dobiti, pokriće gubitka i isplate dobiti vlasnicima te očekivane izmjene u javnim nabavkama u BiH.

Pripremljen je sadržajan seminarski Priručnik sa dosta praktičnih primjera, kao i prezentacije kompetentnih predavača, a sve u cilju da ovaj seminar bude od što veće koristi za učesnike seminara.

Veliki broj računovođa, revizora, direktora i vlasnika firmi je uzelo učešće na jučerašnjem seminaru, čime je potvrđen kvalitet i korisnost seminara koje realizira FINconsult.

FINconsult pored Tuzle nastavlja sa seminarima u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH u još 5 bh. gradova:

  • Gračanica 12.06.2019. – shopping centar ETNA,
  • Brčko 13.06.2019. – hotel Jelena,
  • Sarajevo 18.06.2019. – hotel Grand,
  • Jelah-Tešanj 19.06.2019. – hotel AA Jelah,
  • Gradačac 20.06.2019. – hotel Banja Ilidža.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti