Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

GIKIL: Usklađivanje rada sa okolinskim zahtjevima prioritet

Informacija o rezultatima ulaganja u projekte vezane za ekološko i sigurnosno poboljšanje rada fabrika u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac (GIKIL) bio je glavni povod sastanka održanog u Ministarstvu okoliša i turizma FBiH. Sastanak je održan kao rezultat nastavka dijaloga između Uprave GIKIL-a i predstavnika federalnih institucija, s ciljem pronalaženja optimalnog rješenja za nastavak rada kompanije.

Ovom prilikom predstavnicima ministarstava i inspekcija detaljno je predstavljen i trenutni status izvršenja rješenja prema inspekcijskim nalozima.

„Uprava GIKIL-a nastoji u potpunosti poštovati naložene mjere od strane nadležnih organa, vodeći računa o svim tehnološko-sigurnosnim i ekološkim potrebama postrojenja. Informisali smo da je fabrika Azotara prestala sa radom prije 10 dana, a do kraja decembra sa radom će prestati i fabrika AMK, odnosno nakon što potrošimo posljednje zalihe sirovine. Također, proizvodnja u fabrici Koksara trenutno je smanjena na tehnološki minimum za siguran rad baterije“, kazao je Suad Imamović, zamjenik generalnog direktora te dodao da Uprava ostaje opredijeljena da aktivno i užurbano radi na uklanjanju svih sigurnosno-ekoloških nedostataka u GIKIL-u.

Podsjećamo, u GIKIL-u je već uspješno završen značajan broj projekata vezanih za ekološki prihvatljiv rad kompanije. Proteklih mjeseci u fabrici Koksara završena je instalacija potpuno novih rezervoara, pušten je u rad paralelan rad dvije linije amon-sulfata, završeni su poslovi na amonijačnim ispiračima, ugrađena su dva nova separatora katrana, u fabriku je dopremljen separator ulja i masti, a u toku je i nabavka centrifuge za amon-sulfat kao i filtera za otprašivanje. Svi ovi projekti imaju za cilj da doprinesu dugoročnom poboljšanju cjelokupne ekološke slike u lokalnoj zajednici, prije svega poboljšanju kvaliteta zraka, vode i zemlje.

VIJESTI

Najnovije vijesti