Srijeda, 29 Novembra, 2023

Ispunjeni uslovi za isplatu novčane pomoći majkama porodiljama u TK

Nakon objave u Službenim novinama, Vlada TK danas je donijela Odluku o visini novčane pomoći majkama porodiljama, čime su zakonski ispunjeni uslovi za njeno provođenje.
Novčana pomoć zaposlenoj majci porodilji iznosi razliku između 996,00 KM i iznosa naknade plaće utvrđenog prema rješenju centra za socijalni rad. Pravo na dodatnu novčanu pomoć pripada za dijete rođeno nakon 01.04.2022. godine i ono će se ostvarivati najduže u trajanju od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.
Novčana pomoć za nezaposlene majke porodilje iznosi 996,00 KM, a pravo na ovaj oblik novčane pomoći će se ostvarivati najduže u trajanju od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.

RTV Slon

VIJESTI

Najnovije vijesti