Ponedjeljak, 17 Juna, 2024

Lokalni izbori kao stub demokratije: Uloga aktivista i građana ključna je za oblikovanje budućnosti

S lokalnim izborima pred vratima, Mreža aktivnih zajednica (MAZ) organizovala je forum pod nazivom “Lokalni izbori – Snaga lokalne zajednice”. Forum je bio prilika da predstavnici građana u mjesnim zajednicama i organizacijama civilnog društva razgovaraju o demokratskim principima koji ih pokreću u radu, ali i da istaknu važnost lokalnih izbora kao stuba savremenog demokratskog društva.

Ovaj forum ne samo da je pružio priliku da se dublje razumije uloga lokalne vlasti u svakodnevnom životu, nego i da se istraže načini na koje aktivna participacija građana i aktivista može oblikovati budućnost zajednice.

Kako je kazala Anita Šimić, izvršna direktorica MAZ-a lokalni izbori nisu samo prilika za odabir političkih predstavnika, nego i ključni trenukat kada se čuje glas svakog pojedinca.

„Ishodi lokalnih izbora direktno utječu na stanje komunalne infrastrukture, ceste, parkove, zdravstvene usluge u našim zajednicama, te učešće na lokalnim izborima nije samo građanska dužnost, već i način da se osigura da naše potrebe i vrijednosti odražavaju u političkim odlukama“, kazala je Šimić.

Na forumu su učestvovali aktivisti iz lokalnih zajednica, potencijalni politički lideri ili trenutni predstavnici odbora mjesnih zajednica sa područja Tuzlanskog kantona, te pojedinci koji svojim radom, na koji dobrim dijelom utječu i rezultati izbora, oblikuju zajednice u kojima žive.

“Rezultati lokalnih izbora utiču na naše zajednice, posebno na one koje nemaju sredstva finansiranja i od izbora nekad zavisi i šta će se dešavati u našim zajednicama. Mi činimo sve što možemo da ljudima objasnimo da njihov glas vrijedi i da oni tako, ako nikako drugačije, mogu dati doprinos razvoju zajednice”, kazao je Ahmudin Junuzović, aktivista iz Lokalne grupe za razvoj Dobrnja.

Učesnici foruma su pokušali dati odgovore na pitanja zašto su lokalni izbori važni za našu svakodnevicu, kako aktivna participacija građana može utjecati na kvalitetu života u lokalnoj zajednici, kako potaknuti veće uključivanje građana u izborni proces, te koliko je važno da se izborna kampanja i izborni proces sprovedu politički korektno i zakonski ispravno.

Jelena Mićanović Tanasković, zamjenica direktorice projekta Democracy International i članica Skupštine MAZ-a je kazala kako svi akteri u društvu, a posebno aktivisti, imaju obavezu pobrinuti se da izbori u konačnici odraze želju i volju birača, ali i da donesu nove prilike njihovoj zajednici.

“Građani i aktivisti moraju ukazivati na nepravilnosti u političkim procesima, pa tako i u izbornom procesu. Istovremeno, uloga građanskih, nestranačkih aktivista treba biti i politička, nikako stranačka, što znači da oni kroz svoje djelovanje trebaju raditi na unapređenju politika u svojoj zajednici, a ne za interese stranke. Uloga građanskih aktivista je i da uvijek rade na edukaciji građana o tome zašto treba glasati, kako prepoznati kandidate, kako prepoznati izborne nepravilnosti i prevare, a sve kako bi izabrali lidere koji će zaista raditi u interesu građana i zajednica”, kazala je Mićanović Tanasković.

Forum je organizovala Mreža aktivnih zajednica, a podržan je kroz USAID aktivnost Snaga lokalnog – Naša zajednica je naša odgovornost, kojeg implementira Fondacija tuzlanske zajednice sa partnerima, stoji u saopštenju Mreže aktivnih zajednica.

VIJESTI

Najnovije vijesti