Utorak, 23 Jula, 2024

Manji broj upisanih učenika u osnovne škole Tuzlanskog kantona

tmp_29083-skola-1135372237

U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona, ove  godine broj učenika je manji za 30 ili 0,7%, navedeno je u Izvještaju o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2016/2017. godinu.

U prvi razred osnovne škole upisan je 4.491 učenik od čega je 2.144 ili 48% djevojčica i 2.357 ili52% dječaka. Od ukupnog broja u redovne osnovne škole upisano je 4.486 učenika, dok je 5 učenika upisano u dvije ustanove za specijalni odgoj i obrazovanje (JU Centar za obrazovanje i vaspitanje slušanjai govora Tuzla 1 učenik i JU Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnomrazvoju Tuzla 4 učenika).

U školskoj 2015./2016. godini broj učenika koji su završili deveti razred osnovne škole je bio za 177 učenika manji u odnosu na školsku 2014./2015. godinu, odnosno osnovnu školu je završilo 4.563 učenika.

Na području TK u 33 srednje škole za školsku 2016./2017. godinu planiran je upis 6.242 učenika, s ciljem da se učenicima omogući da upišu ona stručna zvanja i zanimanja koja žele.

Plan je realizovan 71,35%. Većina srednjih škola upisala je manji broj učenika nego prethodne školske godine.

I ove godine upis u srednje stručne škole je loš zbog čega će u narednom periodu biti potrebno učenike više motivirati da se obrazuju u srednjim stručnim školama. (rtvslon.ba)

 

VIJESTI

Najnovije vijesti