Petak, 1 Decembra, 2023

MUP TK – Edukacija kriminalističkih tehničara

U srijedu je u kampusu Univerziteta u Tuzli, SKP MUP TK-a (Odjeljenja za kriminalističku tehniku i KDZ) održali praktičnu obuku i edukaciju kriminalističkim tehničarima iz oblasti kriminalističke tehnike, kojom prilikom su prezentovane dvije praktične vježbe „Razbojnička krađa sa smrtnom posljedicom“ i „Saobraćajna nezgoda sa poginulim licima“.

Učesnici navedene obuke i praktičnih vježbi su upoznati sa pravilnim postupanju u svakoj fazi uviđaja tokom kriminalističko-tehničke obrade lica mjesta, a poseban akcenat je usmjeren na teme misaone rekonstrukcije, pronalaženja /izazivanja latentnih tragova/, fiksiranja /fotografisanje i skiciranje/, prikupljanja, pakovanja te postupanja sa prikupljenim tragovima.

Takođe, tokom prezentovanja ovih praktičnih vježbi obrađene su teme iz oblasti biologije, balistike, mehanoskopije i daktiloskopije, a poseban akcenat je stavljen na DNA analizu odnosno prikupljanje, pakovanje tragova za DNA vještačenja.

Cilj navedene obuke je da se krim. tehničari na licu mjesta upoznaju sa mogućim situacijama tokom uviđaja sa kojima se mogu susresti na terenu.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti