Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

Mutna budućnost: Sve manje vode za piće i u BiH

U BiH se 99 posto urbanih otpadnih voda bez ikakvog prečišćavanja ispušta u vodotoke. Tako se vode u BiH stalno zagađuju i truju, a vode za piće je sve manje. Otpad se baca ili odlaže bez bilo kakve odgovornosti, a dugoročme posljedice ovakvog ponašanja mogle bi biti fatalne.

”Imamo i dalje da se otpad nalazi u prirodi gdje ne bi trebao, imamo problem da se smeće baca pored rijeka, šuma i situacija je posebno zabrinjavajuća kada dođe do većeg vodostaja rijeka poslije kiša, i onda se taj sadržaj pored rijeka i šuma nađe u vodotocima i jezerima,” rekao je Goran Mišić, pomoćnik ministra za zaštitu okolice i prirode.

Ovakav neodgovoran odnos prema prirodi najbolje vide oni malo stariji, koji su zapamtili kako je naša okolina izgledala u ne tako davnoj prošlosti.

”Moj muž se kupao u Jali. Kuća im je bila kod kipova i tu je naučio da pliva. Hoću da kažem koliko je Jala tada bila čista. Ribe su se tu lovile. I uvijek priča kako je naučio da pliva u Jali,” rekla je Viktorija Ivičić.

Da se okupa u Jali, sigurno niko više ne bi ni pomislio, jer je ova tuzlanska rijeka danas jedna od najprljavijih rijeka u kantonu, i možda je najbolji primjer odnosa našeg društva u zadnjih 30 godina prema okolini. Ipak, Tuzla za sada nema problema sa vodosnabdijevanjem pitkom vodom, a iz JKP Vodovod i kanalizacija poručuju da će i dalje biti tako. No, da bi se stvari mijenjale na bolje potrebna je i edukacija onih najmlađih. Upravo iz želje da pozitivno utječu na naraštaje koji dolaze ovo preduzeće je otvorilo vrijedan konkurs povodom Svjetskog dana voda. Konkurs je otvoren do 22. marta nakon čega slijedi bodovanje i proglašenje pobjednika.

”Pozivamo sve osnovnoškolce i predškolski uzrast da svojim crtežima, načinom slikanja ili fotografijom pokažu nešto što je potrebno da se uradi za zaštitu vode i okoline. Predviđene su određene nagrade i obilazak naših postrojenja i pokušavamo da kroz sinergiju sa mladim ljudima dođemo do onoga što nam je cilj i da dođemo do toga da ljudi cijene značaj okoline vode i svega onoga što čini zaštitu okoline i prirode,” rekao je Aid Berbić, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Ovo je samo jedan od načina na koji se u današnjem vremenu mladi naraštaji pokušavaju motivirati da budu odgovorniji prema prirodi u budućnosti, jer ukoliko ovako nastavimo, ta budućnost bit će mutna i bez vode za piće.

Sve će ovo doprinijeti da mladi budu svjesni katastrofalnog odnosa prema vodama kako u BiH tako i u svijetu. Prema  procjenama Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu je samo 1% slatke vode pa je tako samo 0,07% ukupne količine vode moguće koristiti za potrebe čovječanstva. U svijetu čak 1,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, a 2,4 milijarde osoba živi bez osnovnih sanitarnih uvjeta.

Da se ovakav trend ne bi nastavio potreban je angažman cijelog društvo jer je bitno da ne ostavimo, kako kaže tema konkursa; nikoga bez vode!

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti