Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Na kraju novembra evidentirano 79.428 nezaposlenih osoba u TK

Na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla na kraju novembra 2018. godine evidentirane su 79.428 nezaposlene osobe. Stručne osobe učestvuju sa 53.243 ili 67,03 %, a nestručne sa 26.185 ili 32,97%.

U ukupnom broju osoba koje traže zaposlenje u novembru su 47.084 žene.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u novembru 2018. godine broj zaposlenih na području Tuzlanskog kantona je 100.462.

Putem Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla – tražnja za radnom snagom u novembru 2018. godine iznosila je 1.125, što je za 362 osoba manje u prethodnom mjesecu ili 75,65 posto.

Sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla, a na osnovu dosadašnje tražnje za radnom snagom, u novembru je zaposleno 1.066 osoba, što je za 327 osoba manje nego u oktobru 2018. godine ili 76,52%.

U novembru 2018. godine biroima za zapošljavanje poslodavci-organizacije su podnijeli 1.268 prijave o prestanku radnog odnosa po svim osnovama utvrđenim Zakonom o radu. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti