Nedjelja, 14 Jula, 2024

Nezadovoljni mještani Tinje i Potpeća: Ovo su četvrte poplave, a niko nas nije obišao!

PotpecGrupa od oko 200 nezadovoljnih mještana srebreničkih naselja Potpeća i Tinje juče  od 08.30 do 10.30 sati, u naselju Donji Potpeć kod Srebrenika, blokirala je  saobraćaj na magistralnom putu Tuzla – Orašje. Blokadom jednog od najfrakventnijih putnih pravaca u BiH, nezadovoljni građani izrazili su protest zbog posljedica katastrofalnih poplava i spore reakcije vlasti na planu saniranja šteta.  Okupljeni građani zatražili su hitnu akciju na čišćenju korita rijeke Tinje od Previla pa nizvodno do Orlove klisure, zatim da započne dezinfekcija poplavljenih kuća, te da se hitno saniraju štete od poplava na mostovima i putnoj infrastrukturi. –Ovo su četvrte poplave u posljednja tri mjeseca, a još niko nije došao da nas obiđe. Štete na stambenim i drugim objektima su ogromne, a mještani koji grcaju u dugovima ne znaju kako osigurati novac za kupovinu novog namještaja i saniranje poplavljenih kuća – ističe Džemsada Suljkanović, nezadovoljna mještanka Tinje. Kako ističe Mevludin Velić, predsjednik MZ Potpeć, mještani su najviše ogorčeni zbog toga što se proteklih godina ništa nije radilo na prevenciji poplava na ovom području. – Agencija za slivno područje rijeke Save u posljednjih deset godina ništa nije radila na regulaciji korita rijeke Tinje u naseljima Potpeć i Tinja, iako raspolaže ogromnim novcem koji se dijelom prikuplja i od mještana ovih naselja. Zbog toga su u posljednja tri mjeseca mještani ovih naselja četiri puta poplavljeni, a iako su štete na stambenim, poslovnim i vjerskim objektima ogromne, izostala je adekvatna reakcija i predstavnika svih nivoa vlasti – ističe Velić.  Okupljenim nezadovoljnim građanima obratio se Samir Muratović, privremeni vršilac dužnosti načelnika općine Srebrenik koji je obećao hitnu akciju na rješavanju njihovih ključnih zahtjeva.  Dogovoreno je da odmah dvije građevinske mašine uđu u korito Tinje i započnu radove na uklanjanju nanosa šljunka i mulja, te da se uputi zahtjev Agenciji za vodno područje sliva rijeke Save da u što kraćem roku predloži program mjera na uređenju korita rijeke Tinje i izgradnji odbrambenih nasipa. Saobraćaj na ovoj dionici je uspostavljen oko 10:30 sati, a kako  ističe Mevludin Velić, predsjednik MZ Potpeć, ako usvojeni zaključci ne budu dosljedno realizirani, nezadovoljni mještani će u ponedjeljak, 18. augusta ponovo blokirati saobraćaj na magistralnom putu Tuzla-Orašje.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI