Utorak, 5 Decembra, 2023

Niži troškovi trgovine i efikasniji transport na zapadnom Balkanu, uz podršku Svjetske banke

Novi Projekt olakšanja trgovine i transporta na zapadnom Balkanu će smanjiti i vrijeme i troškove trgovine na zapadnom Balkanu. Odbor direktora Svjetske banke je danas odobrio projekt od 90 miliona US$, koji predstavlja prvu fazu više-faznog programa ukupne vrijednosti 140 miliona US$.

Projekt će finansirati dizajniranje, razvoj i implementaciju inicijativa za unaprjeđenje transparentnosti i integriteta, smanjenje transakcijskih troškova, jačanje među-agencijske koordinacije i smanjenje vremena potrebnog za prekograničnu trgovinu. 

Čekanja na graničnim prelazima na zapadnom Balkanu su pet puta duža nego u mnogim zemljama EU i kamioni godišnje provedu oko 26 miliona sati na graničnim prelazima u regiji – to je skoro 3.000 godina” kaže Linda Van Gelder, regionalna direktorica Svjetske banke za zapadni Balkan.

Ovaj projekt će obezbijediti ukupno 140 miliona US$ za šest zemalja zapadnog Balkana, učesnica u regionalnom projektu, pri čemu će se u prvoj fazi osigurati sredstva za Srbiju (40 miliona US$), Sjevernu Makedoniju (30 miliona US$) i Albaniju (20 miliona US$). Predviđeno je smanjenje godišnjih troškova izvoza i uvoza za preko 10 procenata.

Iako zapadni Balkan može izvoziti u Evropsku uniju (EU) bez carina, samo 10-20 procenata firmi iz regije su izvoznici. Provođenje procedura – uključujući inspekciju i carinu – i vrijeme provedeno na granicama i prelazima smanjuju efikasnost, povećavaju troškove i otežavaju trgovinu. U Albaniji, recimo, 87 procenata domaćih firmi svu svoju proizvodnju prodaju na domaćem tržištu, 10 procenata izvozi u EU, a samo 3 procenta prodaje ostalim zemljama zapadnog Balkana. Cilj ovog projekta je povećanje regionalne trgovine smanjenjem netarifnih mjera, vremena potrebnog za carinjenje roba i sveukupnih troškova trgovine.

Projekt olakšanja trgovine i transporta na zapadnom Balkanu će olakšati kretanje roba između zemalja regije uvođenjem Nacionalnog jednošalterskog sistema (NSW sistem), uvezivanjem ključnih agencija u cilju smanjenja vremena potrebnog za uvoz i izvoz kroz digitaliziranu carinu, poboljšanjem infrastrukture na graničnim prelazima i uvođenjem novih tehnologija, kao što su Inteligentni transportni sistem (ITS) i Sistem za upravljanje i pružanje informacija o pomorskom prometu (VTMIS). 

Unaprjeđenjem infrastrukture, uvođenjem novih tehnologija i povećanjem koordinacije između agencija, ovaj projekt će ojačati trgovinu i rast u cijeloj regiji,” kaže Van Gelder. “Projekt će doprinijeti i smanjenju emisije stakleničkih gasova od skoro 30.000 tona, kroz smanjenje vremena čekanja vozila na granicama, postavljanje solarnih panela na carinskim objektima i sadnju novog drveća uz parkirališta.”

Ostale koristi od projekta za okoliš uključuju manje korištenje papira zbog digitalizacije, povećanu energetsku efikasnost novih i obnovljenih objekata i uvođenje sistema ranog upozorenja za praćenje rizika od klimatskih promjena i predviđanje poremećaja trgovine na cestovnoj mreži.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti