Srijeda, 21 Februara, 2024

Nova pravila: Svako ko želi raditi u Njemačkoj, treba ovo znati…

 

Kako se navodi na stranici Njemačke ambasade u Sarajevu, od novembra je ukinut postupak davanja saglasnosti od strane Savezne agencije za zapošljavanje prije podnesenog zahtjeva za vizu (Bundesagentur für Arbeit).

Ovaj postupak je obustavljen sa 1. novembrom 2017. godine. Odjel za vize, od 1. novembra u postupku obrade zahtjeva za vizu regularno uključuje i Bundesagentur für Arbeit. Predsaglasnosti koje su izdate do 1. novembra će i dalje važiti.

Upiti o stanju zahtjeva za vizu usporavaju vizni postupak, saopšteno je na stranici Ambasade. Odgovaranje na takve upite iziskuje kapacitete za obradu. To, nažalost, ide na teret obrade zahtjeva za vizu i prolongira trajanje obrade istih.

Ukoliko se u toku obrade Vašeg zahtjeva pojave pitanja koja se odnose na podnosioca zahtjeva ili se bude morala prilagati dodatna dokumentacija, odjel za vize će svakako samoinicijativno kontaktirati podnosioca zahtjeva.

Ambasada podnosioce zahtjeva moli da u prve četiri sedmice od dana predavanja zahtjeva ne upućuju upite o stanju obrade zahtjeva (ni telefonskim ni pismenim putem niti putem e-maila).

Iz gore navedenih razloga Ambasada neće odgovarati na upite o stanju obrade zahtjeva u prve četiri sedmice od dana predavanja zahtjeva (to ne važi za zahtjeve u svrhu školovanja/Ausbildung).

Ambasada izričito ukazuje na to da su sve službene radnje odjela za vize, osim takse za obradu zahtjeva za vize (navedena u info-listu), besplatne.

Ambasada ne naplaćuje rezervaciju termina, niti sarađuje sa privatnim agencijama uslužnih djelatnosti.

Podnosioci zahtjeva za izdavanje vize ne trebaju angažovati privatnog uslužnog djelatnika kako bi dobili termin. Aplikanti mogu sami zakazati termin preko sistema za zakazivanje termina. Zakazivanje termina putem online sistema je besplatno.

“Obrasce za zahtjeve za izdavanje viza možete besplatno elektronski preuzeti s naše web stranice. Taksa za obradu zahtjeva za vizu se uplaćuje u odjelu za vize Ambasade i to samo u gotovini. Molimo Vas da pripremite tačan iznos”, saopšteno je iz Ambasade.

U ambasadi još jednom napominju da nisu tačne informacije da je od 1.1.2017. stupio na snagu novi Zakon o zapošljavanju u Njemačkoj, a koji bi trebao olakšati proces dobijanja vize.

”Informacije da od 1.1.2018 na snagu treba da stupi novi zakon koji omogućava da se državljani zemalja koje nisu članice Evropske unije u državama Evropske unije zapošljavaju pod istim uslovima kao EU-državljani nisu tačne”, saopštila je njemačka ambasada u Sarajevu: ”Molimo da se na internet stranici Njemačke ambasade informišete o uslovima i predviđenom vremenskom periodu čekanja za izdavanje radnih viza.”

VIJESTI

Najnovije vijesti