Srijeda, 21 Februara, 2024

Nova školska godina u FBiH počinje u ponedjeljak, 03.09.2018. godine

Nova školska 2018/2019. godina u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine trebala bi početi u ponedjeljak, 03. Septembra. „Vjerujem da su u svim kantonima ispunjeni potrebni uvjeti i da će nova školska godina u cijeloj Federaciji BiH početi na vrijeme. Tim povodom, svim učenicima, učiteljima i nastavnicima, kao i svim uposlenicima u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine želim sretan početak nastave, sa željom da i ovu školsku godinu započnu i završe sa uspjehom i dobrim rezultatima“, izjavila je federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elvira Dilberović koja je posebno čestitala i poželjela  dobrodošlicu prvačićima, sa željom da im početak obrazovanja bude uspješan.

Podsjetila je da je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti još u travnju/aprilu sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja u FBiH potpisalo ugovore o finansiranju nabavke besplatnih udžbenika, za što je u Budžetu za ovu godinu osiguralo 560 hiljada KM.

Kantonalna ministarstva su bila dužna nabaviti pripadajući broj kompleta udžbenika za kategoriju najugroženijih učenika u stanju socijalne potrebe koji pohađaju peti razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, a na osnovu vlastitih evidencija o učenicima u stanju socijalne potrebe ili evidencija, odnosno podataka prikupljenih od strane svih osnovnih škola sa područja svog kantona, i to najkasnije sedam dana prije početak školske 2018/2019. godine. Udžbenike su bila dužna nabaviti od ovlaštenih izdavačkih kuća s područja BiH, a isti, izuzev udžbenika stranih jezika, trebaju biti štampani u BiH.

Inače, u proteklom trogodišnjem periodu Ministarstvo je za realiziranje nabavke besplatnih udžbenika izdvojilo 1.850.000,00 KM, a u okviru ovog projekta omogućeno je 276.244 besplatnih udžbenika za 43.178 učenika. Cilj je da se svakom djetetu omoguće približno isti uvjeti za sticanje znanja, odnosno stvore kvalitetniji uvjeti za odgoj i obrazovanje djece u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

VIJESTI

Najnovije vijesti