Petak, 14 Juna, 2024

Nove medalje članova KK “1. Mart” Srebrenik

turnir2
Na 13. INTERNACIONALNOM KARATE TURNIRU“FUTURA KARATE KUP 2016“,
održanom u Bugojnu 22.05.2016. godine, učestovalo je 270 takmičara iz 22 karate kluba. Karate
klub ”1. Mart” Srebrenik je učestovao sa 11 takmičara i osvojio 19 medalja i to – 13 zlatnih, 6
srebrenih. Takmičarka ovog kluba Hadžić Minela, je proglašena za najuspješniju takmičarku
turnira sa osvojene 4 zlatne medalje dok je klub zauzeo 3.mjesto u ukupnom plasmanu po broju
osvojenih medalja.
turnir1
Postignuti rezultati na 13. INTERNACIONALNOM KARATE TURNIRU
“FUTURA KARATE KUP 2016 “, održanom u Bugojnu 22.05.2016. godine
ZLATNE MEDALJE OSVOJILI SU:
1. Imširović Lamija
2. Džanić Inela
3. Ibrišimović Lejla- 2 zlatne medalje
4. Ibrišimović Ibrahim
5. Hadžić Alen- 2 zlatne medalje
6. Suljić Adis
7. Vikalo Ismail
8. Hadžić Minela- 4 zlatne medalje
SREBRENE MEDALJE OSVOJILI SU:
1. Imširović Lamija
2. Ibrišimović Ibrahim
3. Hadžić Alen
4. Džombić Nuraga
5. Lušničkić Džejna
6. Lušničkić Šejla
turnir

VIJESTI

MARKETING

SERVISNE INFORMACIJE