Ponedjeljak, 25 Septembra, 2023

Odobrena sredstva za socijalno zbrinjavanje zaposlenika nekadašnjih privrednih giganata

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je donijela odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije Sredstva sa escrow računa i davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovim odlukama Vlada je odobrila 155.900,88 KM za socijalno zbrinjavanje – uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za nezaposlene, zaposlenika koji su stekli uslov za penzionisanje, a ostali su bez radnog angažmana u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom. Radi se o realizaciji „Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla“ Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, odnosno zaokruživanju procesa zbrinjavanja 62 radnika 62 radnika TTU Tuzla, Rudar Invest Banovići, Fortuna Gračanica, Remontmontaža Tuzla i IRM Company Tuzla.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti