Nedjelja, 14 Jula, 2024

Održana sjednica OV Srebrenik

Uz nastavak 35. sjednice Općinskog vijeća , danas je u Srebreniku, održana i redovna 36. vijećnička sjednica na kojoj je usvojen  Izvjestaj o izvršenju budžeta Općine Srebrenik za proteklu kalendarsku godinu. Kako je navedeno u dokumentu koji je usvojen bez rasprave, budžet Opoćine Srebrenik u protekloj kalendarskoj godini realizovan je u ukupnom iznosu od 10.001.622,70KM, uz rashodovnu stranu od 8.821.882,62 KM i ostvareni suficit od 1.179.740,08 KM.

Sjednica OV (1)
Prema riječima Nihada Omerovića, načelnika Općine Srebrenik, najveći dio ostvarenog suficita utrošen će biti za pokriće deficita iz perioda 2012. – 2015. godina ( u ukupnom iznosu od 856 hiljada KM ), dok će se preostali iznos od 323 hiljade i 740 KM rasporediti u Općinskom budžetu za 2016.godinu. Odlukom OV Srebrenik, na današnojoj sjednici, utvrđen je i iznos prosječne konačne građevinske cijene 1m kvadratnog korisne stambene površine na području ove općine,  koji je zadržan na prošlogodišnjem nivou od 770 KM. Bez rasprave na sjednici su usvojeni i: Prijedlog Programa zdravstvene zaštite životinja na području Općine Srebrenik za 2016. godinu, Izvještaj o izvršenom popisu sredstava, izvora sredstava, obaveza i potraživanja općine Srebrenik za prošlu godinu, Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Srebrenik za 2015. godinu, kao i Nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, na području Općine Srebrenik za period 2016. -2021. godinu. Zbog izostanka predstavnika preduzeća “Šumsko gazdinstvo – Majevičko”, Informacija o gazdovanju šumama na području Općine Srebrenik za period 2015/2016 godinu, povučena je sa današnjeg dnevnog reda. Nešto značajnija rasprava na današnjoj sjednici vođena je o ponuđenom Prijedlogu plana upisa učenika u MSŠ Srebrenik, za školsku 2016/2017. godinu. i mogućeg upisa odjeljenja mediciske struke u okviru ove obrazovne ustanove. Kako je rečeno postoje realne pretpostavke, što se tiče obezbjeđenja nastavnog kadra, za uvođenje ovog obrazovnog profila a menadzment ove obrazovne ustanove do početka nove školske godine, uz saglasnost resornog Kantonalnog ministarstva i podršku Općine Srebrenik, pokušat će obezbjediti i sve ostale potrebne uslove za uvođenje i medicinske struke. U samoj raspravi o ovaj tački dnevnog reda, općinski vijećnici su istakli sve izraženiji problem obrazovanja kadrova, koji po završenom školovanju i nisu adekvatno osposobljeni za radni angažman, osobito kada je riječ o stručnim školama, te da je u toku obrazovnog procesa veoma malo zastupljena praktična nastava. Obzirom da je riječ o tek naznačenoj inicijnativi, na današnjoj sjednici usvojeni su i zaključci da se pripremi kvalitet plana upisa učenika u MSŠ Srebrenik, za narednu školsku godinu, uz ispitivanje trzišta rada i stvarnih  potreba poslodavaca na ovom općinskom području za kvalifikovanom radnom snagom. Između ostalog upućena će biti i inicijativa nadležnim nivoima vlasti i nadležnim institucijama za sagledavanje mogućnosti izmjena u sistemu obrazovanja, sa uvođenjem obrazovnih profila za koje postoji i najveća potreba na trzištu radne snage, uz znatno veću pažnju koja će biti posvećena obavljanju praktične nastave i osposobljavanju kadrova za budući radni angažman.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI