Četvrtak, 7 Decembra, 2023

Ove godine plaćanja tzv. „markice“ oslobođeno nekoliko kategorija društva

Nova godina, osim poskupljenja, donijela je i neke dobre vijesti. Jedna od njih dolazi iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, koji je još prošle godine donio Odluku o oslobađanju pojedinih kategorija društva od plaćanja premije zdravstvenog osiguranja, tzv. markice.

„To se odnosi na vojne invalide sa utvrđenim invaliditetom od 60 posto i više, članovi porodica šehida i poginulih boraca, osigurana lica – štićenici socijalnih ustanova, osigurana lica – korisnici socijalne pomoći, raseljena lica i izbjeglice ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije“, izjavio je Riad Kurtalić – stručni saradnik za odnose s javnošću ZZO TK.

Plaćanja participacije od ove godine oslobođeni su i  penzioneri sa minimalnom penzijom, trudnice, kao i osobe koje su krv darovale više od 10 puta, ali i dobrovoljni davaoci organa.

“Ostaje kao i prošle godine djeca do navršenih 15 godina života, učenici i redovni studenti do navršenih 26 godina, zatim civilne žrtve rata i invalidi sa utvrđenim invaliditetom preko 60 posto. Ostaje kao i prošle godine, osigurana lica koja su prijavljena u Službi za nezaposlene, djeca od 15 do 18 godine života koja su ocijenjena kao trajno nesposobna za samostalan život i rad“, kazao je Kurtalić.

Za svaku od kategorija koje su oslobođene plaćanja participacije potrebna je određena dokumentacija, a sve informacije osiguranici mogu dobiti u kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja ili na njihovoj web stranici.

Obzirom da oslobođene kategorije društva u knjižicu neće dobijati markicu, nego pečat koji označava da ne moraju plaćati participaciju, oni već sada mogu ostvarivati svoja prava. Svi ostali, odnosno oni koji plaćaju, svoju markicu će moći kupiti polovinom januara. Cijena

premije po osiguranoj osobi iznosi 20 KM, a uplaćuje se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja. Stare markice, odnosno premija iz 2018. godine važi sve do 31. marta tekuće godine. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti