Utorak, 26 Septembra, 2023

Počeo sa radom Info pult za poduzetnike i investitore

pult

Na linku „mrp.tk.gov.ba”, pri Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, je počeo sa radom Info pult za poduzetnike i investitore.

INFO PULT ZA PODUZETNIKE I INVESTITORE“ je izrađen u obliku funkcionalne web stranice koja omogućava korisnicima prikaz svih odgovarajućih informacija o poslovnom okruženju općina/opština dijela sjevereistočne BiH: Grad Tuzla, 12 općina Tuzlanskog kantona, opštine Modriča (RS) i općine Odžak (Posavski kanton).

Korisnici ove web aplikacije imaju pristup bazi zakonskih propisa, kao i uvid u lokalne potencijale, a time i prilike za investiranje i ulaganje.

Posjetite Info pult za poduzetnike i investitore na linku:

http://mrp.tk.gov.ba/

Također, Info pult omogućava Općinama da predstave komparativne prednosti za domaće i strane investitore.

U okviru Info pulta dostupne su sve odgovarajuće informacije o:

 • pokretanju ili razvoju poslovne aktivnosti, odnosno o mogućnostima investiranja u ciljnom području.

 • Informacije o registraciji, izmjenama, prekidu poslovanja,

 • informacije o mogućnostima finansiranja,

Također, Info pult sadrži:

 • bazu poslovnih zona,

 • bazu pružaoca poslovno-savjetodavnih i drugih usluga za mala i srednja preduzeća, obrte i poljoprivredne proizvođače,

 • bazu investicionih projekata,

  • različita obavještenja, javne pozive, informacije o poticajima, te kontakte relevantnih institucija koje su, takođe, dio sadržaja Info pulta.

  Info pult je uspostavljen i aktiviran zahvaljujući finansijskim sredstvima EU u okviru Projekta: „Partnerstvo za efektivniju implemetaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj BIH“. Projekat provodi NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ – Gradačac u partnerstvu sa: Općinom Odžak, Opštinom Modriča, te u saradnji sa Ministarstvom razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, Gradom Tuzla i 12 Općina Tuzlanskog kantona.

  Info pult omogućava: adekvatnu, brzu, podršku i pomoć malim i srednjim preduzećima i obrtima sa područja Tuzlanskog kantona, Opštine Modriča i Općine Odžak.

  POSJETITE:

  Domenu za Info pult za poduzetnike i investitore na:

  http://mrp.tk.gov.ba/

VIJESTI

Najnovije vijesti