Četvrtak, 25 Jula, 2024

Početak izgradnje zgrade namijenjene za smještaj korisnika kolektivnog centra

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Edin Ramić i gradonačelnik Grada Tuzle Jasmin Imamović, ozvaničili su, danas u Tuzli, početak radova na izgradnji zgrade socijalnog stanovanja, a koja se gradi u sklopu projekta “Zatvaranje kolektivnih centara – CEB II”. Radi se o izgradnji višestambenog porodičnog objekta od 66 stambenih jedinica u Tuzli, na lokalitetu Solina, gdje će biti smještene osobe koje sada žive u kolektivnom centru Mihatovići. Ukupna vrijednost radova iznosi 3.979.941,97 KM, a rok za završetak radova je 420 kalendarskih dana.

“Zadovoljstvo mi je da sam imala priliku, zajedno sa ministrom Ramićem i gradonačelnikom Imamovićem, obilježiti početak radova na izgradnji zgrade za smještaj korisnika kolektivnog centra u Mihatovićima. Ovo je druga zgrada kojom će se riješiti ukupan problem kolektivnog stanovanja u ovom naselju. Mi smo potvrdili da smo, kao odgovorni nadležni organi za rješavanje smještaja lica iz kolektivnih centara, u BiH, ovdje opredijeljeni da upravo i realiziramo projekat zatvaranja kolektivnih centara. U BiH, od 156 kolektivnih centara, koliko ih imamo od rata pa sve do sada, na jedan kvalitetan način, zahvaljujući kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope, riješiti ćemo 121 kolektivni centar i potpuno ih zatvoriti izgradnjom 82 zgrade u 45 općina širom BiH”, izjavila je Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac.

“Kroz projekat CEB II osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope za zatvaranje 121 kolektivnog centra, u kojima danas živi više od 7.200 građana BiH. Vrijednost projekta je 120 miliona KM. Na području FBiH imamo oko pet hiljada lica koja su u kolektivnim centrima, što ćemo realizirati u okviru 58 stambenih zgrada, kroz 28 općina i gradova gdje ćemo biti prisutni. Sa područja TK planirano je 20 podprojekata u 11 općina. Sporazumi su potpisani za devet općina, za realizaciju 17 podprojekata. U toku su pripreme za potpisivanje i sa dvije općine, koje su naknadno uključene, to su Banovići i Kalesija. Do sada smo potpisali sporazume sa općinama Čelić, Gračanica, Gradačac, Kladanj, Lukavac, Srebrenik, Sapna, Tuzla i Živinice. Kada su u pitanju ulaganja u projekat CEB II, za područje TK, to je skoro 60 miliona KM. Dodatno učešće gradova i općina je negdje oko 16,5 miliona KM, što je 810 stambenih jedinica. Za ova dva podprojekta u okviru grada Tuzla, lokalitet Solina i Miladije, 156 porodičnih stanova, vrijednost je negdje oko 10,5 miliona KM. Prednost ovog projekta je da tamo gdje su efikasnije lokalne zajednice idemo brže, oni koji ranije dođu do lokacija i projekata, obezbijede svoje učešće, mi realiziramo te projekte. Cilj je da do 2020. godine, sve ljude koji su u kolektivnim centrima, smjestimo u adekvatne zgrade”, izjavio je federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Edin Ramić.

“Grad Tuzla je 2015. godine usvojio strategiju o zatvaranju kolektivnih centara, kada za to budu ispunjeni uvjeti. Prvi smo u BiH, 2016. godine, kada su u pitanju gradovi i općine, usvojili strategiju neprofitnog, socijalnog stanovanja. Zatim smo se od pionira pretvorili u lidere, jer su nas iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice FBiH obavijestili da možemo očekivati solidna sredstva EU i da trebamo biti brzi u toj implementaciji. Mi smo brzo pripremili lokacije, projekte, sve ono što je potrebno da što prije dođemo do ovih sredstava. Već su, iz različitih fondova, izgrađene dvije zgrade u Ši Selu i jedna manja, od šest stanova, u Kiseljaku, to je preko 40 stanova, a naš cilj je 226 stanova. Obišli smo i gradilište u mjesnoj zajednici Kreka, tamo dobro napreduje izgradnja. Steći će se uslovi, kada su u pitanju Mihatovići, da se u ove stanove useli oko 500 stanovnika. Ostaje 27 ili 29 porodica i osam samaca, u Mihatovićima. Ovdje govorimo o investiciji od preko 8 miliona KM, od čega su 2,5 miliona KM, sredstva Grada Tuzla. Mi sada tragamo za sredstvima u drugim fondovima da problem riješimo do kraja. Ove su zgrade korisne ne samo raseljenim licima, nego i domaćem stanovništvu, kada su u stanju socijalne potrebe i oni dobijaju ove stanove. Korisne su i svakoj mjesnoj zajednici, u kojoj se grade. U ovim zgradama uvijek planiramo i neki objekat društvene infrastrukture, u skladu sa potrebama građana, negdje su to prostorije za mjesnu zajednicu, negdje obdanište ili ambulanta. Ovdje je jako izražen problem nedostatka obdaništa, vrtića, veliko je naselje u pitanju. Drago mi je da treba dječiji vrtić u eri velikog iseljavanja. Koristan je objekat i za građevinske firme, na tenderu, koji je provelo federalno ministarstvo, pobijedile su dvije firme iz Tuzle. To će doprinijeti razvoju i stabilnosti tih firmi. Kada je riječ o objektima u Mihatovićima, ići ćemo na prenamjenu. U toku je rasprava o izmjenama prostornog plana TK, što će, vjerovatno, uzrokovati i promjenu prostornog plana Tuzle. Tamo ne dolazi u obzir nikakvo šljačište, oko petlje Šićki Brod i oko Mihatovića”, izjavio je gradonačelnik Tuzle.

VIJESTI

Najnovije vijesti