Četvrtak, 13 Juna, 2024
No menu items!

Podignut stepen osiguranja za objekate od vitalnog značaja i diplomatskih misija

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim nadležnostima kao i zakonskim normativima, kontinuirano vrši ažuriranje bezbjednosnih informacija s ciljem aktualiziranja bezbjednosne procjene na osnovu koje se poduzimaju potrebne mjere i radnje na obezbjeđenju objekata i diplomatskih misija u Bosni i Hercegovini.

Povodom trenutnih dešavanja i eskalacije sukoba između država Palestine i Izraela, kao i posljednjih terorističkih napada u Belgiji i Francuskoj, Direkcija je uputila akte bezbjednosnim agencijama s ciljem prikupljanja informacija i saznanja od značaja za VIP ličnosti i objekata iz svoje nadležnosti.

Kako su iz Direkcije objasnili u razgovoru za Fenu, podignut je stepen osiguranja za sve objekate od vitalnog značaja kao i objekata diplomatskih misija u Bosni i Hercegovini, te je naloženo svim policijskim službenicima povećana budnost i opreznost prilikom provođenja mjera osiguranja kao i proaktivno prikupljanje svih informacija i saznanja od značaja za navedeno.

Shodno tome, Direkcija je povećala stepen obezbjeđenja Ambasade i rezidencije ambasadora Države Palestine u Bosni i Hercegovini, te je uputila zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da pojačaju prisustvo policijskih službenika u blizini navedenog objekta.

Pored navedenog, Direkcija je uputila depešu svim bezbjednosnim službama u Bosni i Hercegovini, da u svrhu zaštite i očuvanja građana kao i kulturoloških i vjerskih objekata pojačaju prisustvo policijskih službenika na lokalitetima gdje su smješteni objekti od značaja za jevrejsku i palestinsku zajednicu u Bosni i Hercegovini.

Također, organizacione jedinice unutar Direkcije kontinuirano rade na razmjeni podataka sa policijskim oficirima za vezu stranih Ambasada, kao i razmjenu informacija i operativnih saznanja između nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini i međunarodnih organizacija kriminalističke policije i članica INTERPOL-a.

– Sve gore navedeno ukazuje na usložnjavanje opšte bezbjednosne situacije kako u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini, čijoj problematici treba pristupiti sistematično i sa maksimalnom dozom ozbiljnosti i odgovornosti, a sve u svrhe prevencije potencijalnih sigurnosnih rizika čija bi manifestacija mogla imati nesagledive posljedice po javnu bezbjednost u Bosni i Hercegovini – navodi se iz Direkcije.

Direkcija će i dalje nastaviti sa prikupljanjem i ažuriranjem bezbjednosnih informacija i saznanja, te će se u skladu sa realnom bezbjednosnom procjenom prilagoditi trenutnoj bezbjednosnoj situaciji, u koordinaciji sa nadležnim bezbjednosnim agencijama poduzeti sve potrebne mjere i radnje na otklanjanju potencijalnih sigurnosnih rizika.

federalna.ba/Fena

VIJESTI

Najnovije vijesti