Utorak, 5 Decembra, 2023

Pojačani inspekcijski nadzori u FBIH

U nastavku prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u protekle tri sedmice vršili nadzore na području Zeničko-dobojskog kantona, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog, Tuzlanskog, Kantona Sarajevo i Kantona 10.

Od početka pojačanih inspekcijskih nadzora 18. marta 2019. zaključno s 18. aprilom 2019., izvršeno je 1.613 inspekcijskih nadzora i 46 kontrolnih nadzora, te utvrđeno 1.097 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje isto toliko prekršajnih naloga u ukupnom iznosu 1.520.352 KM.

Također, utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 263.566,82 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak, te je izrečeno 335 upravnih mjera, od kojih se 77 odnose na mjere privremene zabrane rada (56 rješenja o zabrani rada fizičkom licu zbog neposjedovanja sanitarne knjižice, 14 rješenja o zabrani prometovanja sadnog materijala, jedno rješenje o zabrani rada ugostiteljskom objektu, jedno rješenje o zabrani prometovanja namirnicama, jedno rješenje o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova, tri rješenja o zabrani rada ćumurane – žežnice i jrdno rješenje o isključenju autobusa iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti).

Od 529 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da dva subjekta nadzora ne posjeduju fiskalni uređaj, a 66 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

Pojačani inspekcijski nadzori se vrše u sklopu posebnog programa inspekcijskog nadzora, s ciljem suzbijanja pojavnih oblika sive ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti