Nedjelja, 1 Oktobra, 2023

Poziv za učešće na edukativnom omladinskom kampu „(P)okreni se!“

Group of young people using digital tablet and smart phone outdoors.
Group of young people using digital tablet and smart phone outdoors.
U organizaciji Omladinskog razvojnog centra „AKMOS“ Srebrenik, a uz podršku Općine Srebrenik i općinskog načelnika Nihada Omerovića u periodu od 26. do 29. augusta će se u prostorijama planinarskog doma „Lipici“ održati edukativni omladinski kamp „(P)okreni se!“. Edukativni omladinski kamp „(P)okreni se!“ je četverodnevni program koji ima za cilj promociju omladinskog angažmana i aktivizma kroz inovativan i kreativan način. Projekat je namijenjen mladima u dobi od 16 do 27 godina sa područja Tuzlanskog kantona, posebno mladima iz ruralnih područja koji nemaju priliku često da sarađuju sa omladinom iz drugih gradova i tako unaprijeđuju svoje vještine i znanja. Uključivanje
mladih u ovaj projekat će dosta doprinjeti razvoju volonterizma i aktivizma u ovim oblastima, a samim tim i većoj informisanošću mladih ljudi. Važnost ovog projekta se ogleda i u tome što će mladi iz TK-a moći da zajedno iznalaze rješenja za probleme sa kojima se susreću u svojim lokalnim zajednicama.
Za učešće na kampu mogu se prijaviti mladi starosne dobi između 16 i 27 godina sa područja Tuzlanskog kantona, koji žele biti upoznati sa prednostima i mogućnostima koje nude učešća u različitim omladinskim organizacijama. Online prijavu možete popuniti na sljedećem linku:
http://www.orcakmos.com/novosti/pozivza-ucesce-na-edukativnomomladinskomkampu-pokrenise/
Poziv za prijave za kamp je otvoren do 24.08.2016. godine do 15,00 sati. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. Dodatne informacije možete dobiti na Facebook stranici Omladinski razvojni centar AKMOS Srebrenik ili na broj +387 62 922 997. Sve troškove učesnika kampa za mlade snose organizatori. Osim Općine Srebrenik, podršku ovom projektu pružiti će i privredni subjekti sa područja općine Srebrenik koje ćemo objaviti u narednim danima. Tim Omladinskog razvojnog centra AKMOS Srebrenik

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI