Subota, 24 Februara, 2024

Predstavnici Grada Srebrenika na konferenciji “MADE in MED in the Balkans”

Konferencija “MADE in MED in the Balkans” održana je  u Sarajevu, Bosna i Hercegovina 13. Juna 2019. godine. To je bila dobra prilika za analizu i predstavljanje značaja doprinosa balkanskih projektnih IPA partnera u saradnji na raznim projektima u okviru fonda Interreg Mediteran sa partnerima iz Evropske unije.

Događaj je organizirala Direkcija za europske integracije, Nacionalni organ Bosne i Hercegovine u saradnji sa programom transnacionalne saradnje Interreg Mediteran. 

Grad Srebrenik i projekt COMPOSE u okviru navedene konferencije su predstavili članovi projektnog tima Esad Dedić i Adnan Bjelić.

Konferencija “MADE in MED in the Balkans” je iskorištena kako bi se predstavili rezultati COMPOSE projekta u kojem Grad Srebrenik učestvuje sa još 10 partnera iz deset mediteranskih zemalja (Slovenija, Portugal, Španija, Francuska, Italija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija, Grčka, Kipar), te da se utvrde smjernice za realizaciju aktivnosti koje su odgovor budućim izazovima na polju obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. 

MC

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI