Nedjelja, 14 Jula, 2024

„Prepoznaj domaće – Budi ponosan – Made in BiH“

novac_km

Kampanja „Prepoznaj domaće – Budi ponosan – Made in BiH“ je projekt podizanja svjesnosti građana o važnosti kupovine i odabira domaćih proizvoda pri kupovini, kao i projekat kreiranja pozitivnijeg ambijenta za poduzetništvo u Tuzlanskom kantonu.

Projekt „Prepoznaj domaće-Budi ponosan-Made in BiH“  je zvanično  počeo u Tuzli. Premijer TK Bego Gutić navodi da je cilj kampanje je da se pokuša probuditi svijest bh. potrošača, građana da kupuju domaće i na taj način pomognu sami sebi.
-Vrlo jasno kroz kampanju nastojat ćemo objasniti građanima šta znači kupovina domaćih proizvoda – kazao je Gutić.
Uputio je poruku za 15.000 budžetskih korisnika da se aktivno uključe u kampanju. Ocijenio je da odabirom 10 KM više za kupovinu domaćih proizvoda na mjesečnom nivou povećava se promet domaćih kompanija, a povećavanjem prometa domaćih kompanija osiguravaju se sredstva za kulturu, infrastrukturu, sport, te plate u zdravstvu i obrazovanju. Nedret Kikanović predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla (KPKT) naglasio je da Komora podržava u cjelosti ovu kampanju, dodavši da se KPKT uključila u onom dijelu definiranja domaćeg proizvoda i domaćih proizvođača. -Mislim da Komora može dati doprinos da se definira šta je to domaći proizvod i kakav je kvalitet tog proizvoda – rekao je Kikanović. -Mi izdajemo certifikate o porijeklu domaćih proizvoda, te u tom dijelu ćemo učestvovati – poručio je Kikanović.

Cilj kampanje je osvijestiti BH građane da kupovinom domaćih proizvoda direktno utiču na budžet BH, što bi značilo više jačanje BH privrede, otvaranje novih radnih mijesta. Jednostavnom formulom  „“Kada bi svaki BiH građanin potrošio 10KM više
odabirući domaće umjesto uvezenih proizvoda, to bi značilo: 4. 000 000 građana x 10KM x 12 mjeseci = 480.000.000 KM prihoda više domaćoj privredi.“ Želimo građanima ukazati važnost kupovine domaćih proizvoda i da u njima probudimo patriotski stav prema domaćoj proizvodnji. Više o kampanji potražite na sljedećim linkovima:

https://www.facebook.com/Budi-Ponosan-Made-in-BiH-886447974771545/timeline/

Web: http://budiponosan.ba

 

VIJESTI

Najnovije vijesti