Utorak, 23 Jula, 2024

Prije 19 godina osnovana Granična policija BiH

Granična policija Bosne i Hercegovine (ranije: Državna granična služba BiH) uspostavljena je na osnovu Zakona o Državnoj graničnoj službi BiH, koji je, u skladu sa svojim ovlaštenjima, 13. januara 2000. godine donio Visoki predstavnik u BiH.

Sa operativnim radom Granična policija BiH je otpočela 6. juna 2000. godine formiranjem prve Jedinice Granične policije Aerodrom Sarajevo.

Proces preuzimanja poslova nadzora i kontrole prelaska državne granice od entitetskih i kantonalnih MUP-ova tekao je etapno i okončan je 30. septembra 2002. godine inauguracijom Jedinice Granične policije Strmica.

Granična policija BiH prva je multietnička policijska agencija na državnom nivou. Upravna je organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH, s operativnom samostalnošću, osnovana radi obavljanja policijskih poslova u vezi s nadzorom i kontrolom prelaska granice BiH i drugih poslova propisanih zakonom.

Zakonom o izmjeni Zakona o Državnoj graničnoj službi, koji je stupio na snagu 18.04.2007. godine, naziv Državna granična služba BiH promijenjen je u Granična policija Bosne i Hercegovine.

Uprkos problemima koji su manje ili više bili prisutni svih prethodnih godina, poput nedovoljnog broja službenika, loše infrastrukture i nedovoljno budžetskih sredstava za razvojne projekte, kako se navodi iz Granične policije, pokazali su sposobnost da graničnu kontrolu i nadzor državne granice obavljaju u skladu s najvišim evropskim standardima.

Granična kontrola obavlja se na 83 granična prijelaza, od kojih je 55 međunarodnih i 28 za pogranični saobraćaj.

”Vremenom smo postali savremena policijska agencija koja je samostalno i u saradnji učinila mnogo na suzbijanju ilegalnih migracija, te u borbi protiv svih vrsta prekograničnog kriminala, što je doprinijelo stvaranju i održavanju sigurnosti državne granice, a time i opće sigurnosti u našoj zemlji i njenom okruženju”, navedeno je na web stranici Granične policije BiH. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti